Angi et skanneformat (Scan Size)

Du kan angi den egnede størrelsen du vil skanne et dokument med.

 1. Trykk på [Faks/Internett-faks] eller på (FAX)-knappen.

 2. Legg et dokument i dokumentmateren eller på glassplaten.

 3. Trykk på [Internett-faks].

 4. Trykk på [Scan Size] i kategorien [Basic].

  Minne

  Du kan også gjøre denne innstillingen fra [Function Settings].

 5. Velg et format.

  Minne

  • Både ADF og dokumentglasset registrerer automatisk følgende dokumentstørrelser.

  Basis

  Registrerbare størrelser

  AB

  A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

  Letter

  Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal14, Executive Portrait, Statement Portrait

  * Hvis Legal14 oppdages i Brev-serien, settes verdien mellom Legal13, Legal13.5, og Legal14 som er spesifisert i [Device Settings (Enhetsinnst)] > [Admin Setup (Administrator oppsett)] > [Scanner Setup (Skanneroppsett)] > [Default Settings (Standardinnstillingene)] > [Auto detect Scan Size (Autodeteksjon skannstørrelse)] > [Legal Size (Legal størrelsen)] til Skannestørrelse.

  • Hvis maskinen ikke kan registrere dokumentstørrelsen med [skannestørrelse] satt til [Automatisk] vil skjermen for valg av skannestørrelse komme fram når startknappen trykkes.

  • A4 Landscape sendes som A4 Portrait og Letter Landscape sendes som Letter Portrait henholdsvis.

 6. Endre om nødvendig de andre innstillingene og trykk på (START)-knappen.