Marginaalien muokkaus

Voit laajentaa marginaaleja ylhäällä, alhaalla, vasemmalla ja oikealla vastaavasti paperilla 30,0 mm/1,18 tuumaa vaihtaaksesi tulostettavaa aluetta ja tulostusta.

Huomautus

 • Tämä toiminto ei ole käytettävissä Windows PCL-tulostinajurin kanssa.

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 3. Napsauta [Preferences (Asetukset)].

 4. Valitse [Job Options (Työn asetukset)] -välilehti.

 5. Napsauta [Advanced (Lisäasetukset)].

 6. Valitse [Edit Margins (Muokkaa marginaaleja)] kohdassa [Item (Kohde)], aseta [Settings (Asetukset)] tilaan [On (Päälle)], Napsauta sitten [Options (Asetukset)].

 7. Syötä arvot [Top (Ylä)], [Bottom (Alas)], [Left (Vasemmalle)] ja [Right (Oikealle)], ja napsauta sitten [OK (OK)].

 8. Napsauta [OK (OK)].

 9. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK (OK)].

 10. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].