Tulostustietojen salaus ja salasanan asetus ennen tulostusta (Yksityinen tulostus)

Yksityisellä tulostustoiminnolla, voit salata ja suojata salasanalla yksityisiä asiakirjoja tai luottamuksellisia asiakirjoja ja tallentaa laitteelle estääksesi muita henkilöitä näkemästä niitä, ja sitten todentaa käyttäjäpaneelissa ennen niiden tulostamista.

Koska tulostustyöt ovat salattuja ennen lähettämistä, voit suojata luottamukselliset tiedot oikeudettomalta pääsyltä.

Huomautus

 • Mikäli taustatulostettua dataa ei voida tallentaa, koska riittävää määrää muistia ei ole vapaana tämän koneen sisäisessä muistissa, näytetään ilmoitus, jossa kerrotaan tiedostojärjestelmän olevan täysi eikä tulostustyötä suoriteta.

 • Et voi käyttää tätä toimintoa julistetulostustoiminnon tai vihkotulostustoiminnon kanssa, jos sinulla on Windows PCL-tulostinajuri ja tämä kone laite on jaettu tulostinpalvelimelta.

 • Kun käytät tätä toimintoa, ota valinta pois [Job Spool (Taustatulostus)]-valintaruudusta.

  Tulostustietojen tallentaminen tässä koneessa ennen tulostusta

 • Tämä toiminto ei ole käytössä Mac PCL-tulostinajurin kanssa.

Salaus ja salasanan asetus tietokoneella

Windows PCL -tulostinajuria varten

 1. Avaa tiedosto.

 2. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 3. Napsauta [Asetukset].

 4. Valitse [Työn asetukset] -välilehti.

 5. [Job Type (Työlaji)]-kohdassa valitse [Private Print (Suojattu tulostus)].

 6. Kirjoita salasana kohtaan [Password (Salasana)].

 7. Napsauta [OK].

 8. Aseta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK (OK)].

 9. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].

  Salattu ja salasanalla suojattu tulostustyö vain lähetetään tulostimelle, mutta tulostusta ei aloiteta.

Windows PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Avaa tiedosto.

 2. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 3. Napsauta [Advanced (Lisäasetukset)].

 4. Valitse [Job Options (Työn asetukset)] -välilehti.

 5. [Job Type (Työlaji)]-kohdassa valitse [Private Print (Suojattu tulostus)].

 6. Kirjoita salasana kohtaan [Password (Salasana)].

 7. Napsauta [OK (OK)].

 8. Aseta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK (OK)].

 9. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].

  Salattu ja salasanalla suojattu tulostustyö vain lähetetään tulostimelle, mutta tulostusta ei aloiteta.

Mac PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Avaa tiedosto.

 2. Valitse [File (Tiedosto)]-valikosta [Print (Tulosta)].

 3. Valitse [Secure Print (Suojattu tulostus)] paneelivalikosta.

 4. [Job Type (Työlaji)]-kohdassa valitse [Private Print (Suojattu tulostus)].

 5. Kirjoita salasana kohtaan [Job Password (Työn salasana)].

 6. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [Print (Tulosta)].

  Salattu ja salasanalla suojattu tulostustyö vain lähetetään tulostimelle, mutta tulostusta ei aloiteta.

  Muistio

  • Ellei asetuksen tietoja näytetä tulostuksen valintaa, napsauta valintaruudun alapuolella olevaa kohtaa [Show Details (Näytä tiedot)].

Salatun/salasanalla suojatun asiakirjan tulostaminen tästä koneesta.

Tulosta tämän koneen sisäiseen muistiin tallennettu salattu ja salasanalla suojattu tulostustyö.

 1. Paina «Fn (Toiminto)» -näppäintä.

  Muistio

  • Kun tulostin on virransäästötilassa, paina «POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖ)» -painiketta palataksesi tilasta.

 2. Syötä «2» käyttäen numeronäppäimistöä ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 3. Valitse tietokoneesi käyttäjänimi käyttäjäluettelosta ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 4. Syötä tietokoneelle määrittämäsi salasana ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 5. Kun yksityiset tulostustyöt ovat luetteloituina, paina vierityspainiketta valitaksesi tiedoston, jonka haluat tulostaa ja paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 6. Tarkista, että [Execute (Suorita)] on valittuna ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)».

  Poistaaksesi tietyn yksityisen työn, valitse [Delete (Poista)], ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 7. Anna tulosteiden määrä ja paina «ENTER (VAHVISTA)».

Muistio

 • Muistiin tallennettu tulostustyö poistetaan automaattisesti, kun tulostus on valmis, tai jos työtä ei ole tulostettu tietyn ajan kuluessa. Jos datan lähetyksessä tapahtuu virhe tai työtä muutetaan työn lähettämisen jälkeen, työ poistetaan automaattisesti.