Säännöllisesti käytettyjen asiakirjojen tulostus ilman tietokonetta

Tallenna tulostustyö tulostimen sisäiseen muistiin ja tulosta se tarpeen mukaan käyttöpaneelista.

Huomautus

 • Tämä toiminto ei ole käytössä Mac PCL-tulostusajurille.

 • Mikäli taustatulostettua dataa ei voida tallentaa, koska riittävää määrää muistia ei ole vapaana, näytetään ilmoitus, jossa kerrotaan tiedostojärjestelmän olevan täysi eikä tulostustyötä suoriteta.

Tallenna tulostustyö

Windowsia varten

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 3. Napsauta [Asetukset].

 4. Valitse [Job Options (Työn asetukset)] -välilehti.

 5. [Job Type (Työlaji)] kohdassa valitse [Shared Print (Jaettu tulostus)].

 6. Napsauta [Job Type Option (Työn tyypin asetus)].

 7. Syötä työn nimi [Job Name (Työn nimi)] -ruudussa.

  Jos valitset [Input job type option when printing (Työn tyypin vaihtoehto tulostettaessa)]-valintaruudun, sinulta kysytään työn nimeä, kun lähetät työn tulostimelle.

 8. Aseta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK (OK)].

 9. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].

  Tulostustyö vain lähetetään tulostimelle, mutta tulostusta ei aloiteta.

Mac PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 3. Valitse [Secure Print (Suojattu Kopiointi)] paneelivalikosta.

 4. Valitse [Job Type (Työlaji)] kohdassa [Shared Print (Suojattu tulostus)].

  Voit nimetä tulostustyön kohdasta Työn tyypin asetus.

 5. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [Print (Tulosta)].

  Tulostustyö vain lähetetään tulostimelle, mutta tulostusta ei aloiteta.

Muistio

 • Ellei asetuksen tietoja näytetä tulostuksen valintaa, napsauta valintaruudun alapuolella olevaa kohtaa [Show Details (Näytä tiedot)].

Tallennetun asiakirjan tulostaminen tästä koneesta

 1. Paina «Fn (Toiminto)» -näppäintä.

  Muistio

  • Kun tulostin on virransäästötilassa, paina «POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖ)» -painiketta palataksesi tilasta.

 2. Syötä «1» käyttäen numeronäppäimistöä ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 3. Jaettu työluettelo on näkyvillä. Tässä luettelossa, paina tai -painiketta valitaksesi jaetun tulostusyön, jonka haluat tulostaa ja paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

  Tulostaaksesi kaikki jaetut työt, valitse [All Print (Tulosta kaikki)], ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

  Poistaaksesi kaikki nykyiset näkyvät ja jaetut työt, valitse [All Delete (Poisto kaikki)], ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 4. Tarkista, että [Print (Tulosta)] on valittuna ja paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

  Poistaaksesi tulostustyön, valitse [Delete (Poista)] ja paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 5. Syötä kopioiden määrä ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.