Tämän koneen siirtäminen, kuljettaminen, hävitys

Tämä kappale kuvaa kuinka laitetta siirretään, kuljetetaan tai hävitetään.

Ennen tämän laitteen siirtämistä

Huomioi seuraavat varoitukset tätä laitetta siirtäessä tai kuljettaessa.

Laitteen siirtäminen

Laitteen kuljetus

Ennen tämän laitteen hävitystä

Huomioi seuraavat varotoimet, tätä laitetta hävittäessä.

Ennen tulostimen hävitystä