Käyttöpaneelin käyttö

Tässä osassa selitetään käyttöpaneelissa olevien osien nimet ja toiminnot.

Ei.

Nimi

Toiminto

1

Näyttöruutu

Näyttää toimintaohjeet ja tulostimen tilan.

2

«ON LINE (VERKOSSA)» -painike

Vaihtaa online- ja offline-tilojen välillä.

3

«CANCEL (PERUUTA)» -painike

Peruuttaa meneillään olevan tulostustyön välittömästi.

4

«ENTER (ENTER)» -painike

Vahvistaa valinnan.

5

Vierityspainike tai

Valitsee valikon tai vierittää näyttöä.

6

«BACK (TAKAISIN)» -painike

Palaa edelliselle näytölle.

7

«HELP (OHJE)» -painike

Tuo ohjenäytön näkyviin. Sulkeaksesi, paina «HELP (OHJE)» -painiketta, «BACK (TAKAISIN)» -painiketta tai «CANCEL (PERUUTA)» -painiketta.

8

«POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖ)» -painike

  • Siirtyy virransäästötilaan tai poistuu siitä.

  • Poistuu lepotilasta.

Palaa vihreänä virransäästötilassa ja vilkkuu vihreänä lepotilassa.

9

Numeronäppäimistö

  • Syöttää numeroita.

  • Syöttää kirjaimia ja symboleita.

Salasana voidaan syöttää vain numeronäppäimistön avulla.

10

«Fn» -näppäin

Tuo laitteen asetusvalikkonäytön näkyviin pikatoimintona.

11

«CLEAR (KIRKAS)» -näppäin

Kun näppäin painetaan alas tai pidetään alhaalla, voidaan suorittaa seuraavat toiminnot syötetyistä tiedoista riippuen.

  • Minimoi asetuksen arvon.

  • Syöttää asetuksen arvoksi nollan.

  • Poistaa merkin.

  • Peruuttaa valinnan.

Palaa aikaisempiin asetuksiin. Ei ole käytettävissä IP-osoitetta syötettäessä.

12

«READY (VALMIS)» -ilmaisin

Palaa vihreänä, verkossa-tilassa ja sammuu, kun ei-verkossa -tilassa.

13

«ATTENTION (HUOMIO)» -ilmaisin

Palaa tai vilkkuu oranssina tulostimen vikatilanteessa.

14

NFC-merkki

Tuo laite lähemmäksi tätä merkkiä käyttäessä NFC-toimintoa.

Tietoja koskien NFC-toimintoa, ks. "Käyttäessä mobiililaitteelta".