Virheilmoitus "391", "392", "393", "394", "632", "633", "634"

Paperia syötettäessä lokerosta on ilmennyt paperitukos.

Huomautus

 • Mikäli paperitukoksia ilmenee toistuvasti, puhdista paperin syöttörullat. Katso lisätietoja kohdasta "Puhdistus".

Tässä toimenpiteessä käytetään esimerkkinä lokeroa 1.

 1. Vedä varovasti ulos paperikasetti (1), jossa ilmoitettu virhe on.

 2. Kiinnitä molemmat päät juuttuneesta paperista käsilläsi ja vedä juuttunuttta paperia hitaasti alaspäin.

  Huomautus

  • Jos paperi ei ole jäänyt jumiin, paperin syöttö saattaa epäonnistua. Vähennä paperiarkkien määrää, jotka ovat ladattuina paperikasettiin. Varmista että paperin pysäyttimet ovat asetettuja oikeaan asentoon.

 3. Paina paperikasetti (1) takaisin laitteeseen.

  Avaa ja sulje etukansi poistaaksesi virheen.

 4. Aseta sormesi tulostimen oikealla sivulla olevalle syvennykselle ja vedä etukannen avausvipua (2), jolloin etukansi (3) avautuu eteenpäin.

 5. Sulje etukansi (3).

  Tehtävä on suoritettu.