Automaattinen laitteen kytkeminen pois päältä (Virran automaattinen katkaisu)

Laite on varustettu Automaattisella virrankatkaisulla, joka automaattisesti kytkee virran pois päältä, jos laite jätetään toimimattomaan tilaan tietyn ajanjakson ajaksi.

On olemassa kolme valintaa Automaattiselle virrankatkaisun asetukselle ja [Auto Config (Auto konfig)] asetetaan tehtaan oletusasetuksena.

 • [Auto Config (Auto konfig)]: Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti, sen jälkeen kun se jätetään operoimatta tietyn ajanjakson puitteissa ellei laite ole seuraavissa tiloissa.

  • LAN-kaapeli on kytketty verkkoliittymän liittimeen.

  • Langaton LAN-yhteys on otettu käyttöön.

 • [Enable (Ota käyttöön)]: Jos et käytä paneelia tiettyyn ajanjaksoon, kone sammuu automaattisesti.

 • [Disable (Poista käytöstä)]: Poistaa automaattisen virrankatkaisutoiminnon käytöstä. Kone ei automaattisesti sammu.

Huomautus

 • Kone ei sammu automaattisesti seuraavassa tapauksessa.

  • Tehdasasetuksessa tulostin ei siirry automaattiseen virransammutustilaan yhdistettäessä verkkoon (langallinen/langaton).

  • Kun on tapahtunut virhe

Noudata alla olevia askelia muuttaaksesi Aut. virrank. asetusta.

 1. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)], ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 2. Kirjoita pääkäyttäjän salasana numeronäppäimistön (0-9) avulla ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Pääkäyttäjän salasanan tehdasasetus on "123456". Jos hallintasalasanaa on vaihdettu, syötä päivitetty salasana.

 3. Paina vieritys -painiketta useita kertoja valitaksesi [Power Setup (Virta-asetukset)], ja paina «ENTER (ENTER)»-painiketta.

 4. Paina -painiketta useita kertoja valitaksesi [Aut. virrank.], ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 5. Paina tai -painiketta asettaaksesi arvon, jonka haluat asettaa ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 6. Varmista että [* (*)] on näkyvillä asetetun ajan vasemmalla puolella.

 7. Paina «BACK (TAKAISIN)» -painiketta tuodaksesi näytölle [Ready to Print (Valmiina tulostamaan)] -näytön.