Näyttää kuinka korjata virhe mobiililaitteella

Jos laitteella tapahtuu virhe, painaessa «HELP (OHJE)» -painiketta käyttäjäpaneeli ilmoittaa virhekäsittelyn menetelmän LCD-paneelilla.

Jos ”NFC” on näkyvillä vasemmalla ylhäällä LCD-paneelilla, tuo mobiililaite *1 lähemmän NFC-merkintään laitteella, niin, että laite hakee sivun, joka kuvaa yksityiskohtaistettuja käsittelyn menetelmiä ”FAQ”:sta verkkosivustolla ja näyttää hakutulokset mobiililaitteella.

  1. NFC-toiminto ja toiminto ovat aktivoituja.

    Lisäksi, Mobile Print Android varten tulee olla asennettuna ja mobiililaitteen tulee olla yhdistettynä Internettiin. Riippuen mobiililaitteen Internet-yhteyden toimintamenetelmästä, viestinnän kustannuksia saattaa kertyä.

Lisätietoja kohdasta "Mobiilitulostuksen verkkokäsikirja" verkkosivustolla.