Käyttäjän tunnistautuminen (pääsyn rajoitus)

Pääsyn ohjaus viittaa toimintoon, jolla todennetut käyttäjät voivat käyttää rajoitettuja toimintoja.

Ennen laitteen käyttöä, vaaditaan todentaminen. Käyttäjän todentamiseksi tarvittavat tiedot ovat joitain seuraavista: käyttäjänimi ja salasana, PIN-tunnus (henkilökohtainen tunnusluku), ja IC-kortti.

Laitteen pääkäyttäjän tulee rekisteröidä käyttäjätiedot, asettaa todentamismenetelmä, ja mahdollistaa pääsyn ohjaus niin että pääsyn ohjaustoimintoa voidaan käyttää.

Jotta valmistautumisprosessi voi käyttää pääsyn ohjaustoimintoa, ks. "Valmistelu (Pääkäyttäjää varten)".

Muistio

  • Käyttääksesi IC-kortilla todentamista, IC-korttien lukulaitteen liittäminen vaaditaan.

  • IC-kortin lukija myydään erillisenä. Elatecin TWN4 MIFARE NFC versiota P suositellaan.

Huomautus

  • Jos et voi suorittaa toimintoa tultuasi todennetuksi, kysy pääkäyttäjältä jos sinut on valtuutettu suorittamaan toiminto.