Aseta summeri

Hälytysäänen äänenvoimakkuutta voidaan säätää kolmella tasolla seuraavissa tilanteissa:

 • Kun painiketta tai näppäintä painetaan käyttöpaneelissa

 • Virheen sattuessa

 • Tulostustyön päättyessä

 • Etsiessäsi tulostinta mobiililaitteesta AirPrint tai IPP Everywhere -palvelun avulla

 • Kun IC-korttia pidetään tulostinta vasten

Muistio

 • [Card Hold Buzzer Volume (Korttipitimen hälytysäänen ää)] on vain saatavana, kun vaihtoehtoinen IC-kortin todennuspaketti on asennettuna. Se tuodaan näkyviin, kun pääsynvalvonnan toiminto on aktivoituna.

 1. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Admin Setup (Admin-asetukset)], ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)»-painiketta.

 2. Anna pääkäyttäjän salasana numeronäppäimiä (0-9) käyttämällä.

  Tehtaan asettama oletusarvoinen salasana on "123456".

  Kun hallintasalasanaa on vaihdettu, syötä uusi salasana.

 3. Paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 4. Paina vierityspainiketta tai useita kertoja valitaksesi [Buzzer Setup (Äänimerkin asetukset)], ja paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 5. Paina vierityspainiketta tai valitaksesi asetusvalikon, johon haluat tehdä muutoksia ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)»-painiketta.

 6. Säädä valitun nimikkeen äänenvoimakkuutta, ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 7. Poistu valikkotilasta painamalla «ON LINE (ONLINE)» -painiketta.