Lisenssi

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kehittänyt Heimdal Project.

Tekijänoikeus (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan

(Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu, Tukholma, Ruotsi).

Kaikki oikeudet pidätetään.

Levitys ja käyttö lähdekoodi- ja binaarimuodossa, muokattuna tai ilman muokkausta, ovat sallittuja mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Lähdekoodin levityskopioiden tulee sisältää ylläoleva tekijänoikeusilmoitus, tämä lista ehdoista sekä seuraava vastuuvapauslauseke.

  2. Binaarimuotoisten levityskopioiden tulee sisältää ylläoleva tekijänoikeusilmoitus, tämä lista ehdoista sekä seuraava vastuuvapauslauseke levitettäessä jaettavan dokumentaation ja/tai muiden materiaalien mukana.

  3. Korkeakoulun nimeä eikä sen rahoittajien nimiä saa käyttää tästä ohjelmasta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai markkinointiin ilman nimenomaista, aiemmin hankittua kirjallista lupaa.

TÄMÄ OHJELMISTO ON TOIMITETTU KORKEAKOULUN JA SEN RAHOITTAJIEN TOIMESTA "SELLAISENAAN", JA MITKÄÄN SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT, SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN EPÄSUORIIN MYYTÄVYYDEN JA HYVÄN KUNNON TAKUISIIN EIVÄT OLE VOIMASSA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA KORKEAKOULU TAI SEN RAHOITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MILLÄ TAHANSA TAVALLA TÄMÄN OHJELMAN KÄYTÖSTÄ (VAIKKA VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA INFORMOITUNA) AIHEUTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, ESIKUVALLISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMISEEN; KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN, TIEDON TAI VOITTOJEN MENETYKSEEN; TAI YRITYSTOIMINNAN KATKEAMISEEN), OLIVAT NÄMÄ VAHINGOT AIHEUTETTU MITEN TAHANSA JA MINKÄ VASTUUTEORIAN PIIRISSÄ TAHANSA, SOPIMUS-, TIUKAN TAI VAHINGONTEKOTEORIAN (SISÄLTÄEN HUOLIMATTOMUUDEN YMS).

Ilmoitus avoimen lähdekoodin lisenssistä

Seuraava avoimen lähdekoodin ohjelmisto on sisällytetty Google Cloud Print -palveluun. Kuvaus avoimen lähdekoodin lisenssistä on esitetty seuraavassa.

json-c

Tekijänoikeus (c) 2009-2012 Eric Haszlakiewicz

Myönnämme maksuttoman oikeuden jokaiselle tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvien asiakirjatiedostojen ("ohjelmisto") hankkijalle ohjelmiston käyttämiseksi, mukaan lukien rajoituksetta käyttöoikeuden, kopioinnin, muokkauksen, liittämisen, julkaisun, alilisensoinnin ja tai ohjelmiston kopioiden myynnin sekä ohjelmiston käyttämisen sallimiseksi seuraavien ehtojen mukaisesti:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeusilmoitus tulee sisällyttää kaikkiin ohjelmiston kopioihin tai osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA MYYNTIKELPOISUUS, SOPIVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAURIOISTA TAI MUISTA VASTUISTA SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN LIITTYEN, JOKA AIHEUTUU TAI LIITTYY OHJELMISTOON TAI MUIHIN OHJELMISTON SISÄLTÄMIIN MENETTELYIHIN.

Tekijänoikeus (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd

Myönnämme maksuttoman oikeuden jokaiselle tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvien asiakirjatiedostojen ("ohjelmisto") hankkijalle ohjelmiston käyttämiseksi, mukaan lukien rajoituksetta käyttöoikeuden, kopioinnin, muokkauksen, liittämisen, julkaisun, alilisensoinnin ja tai ohjelmiston kopioiden myynnin sekä ohjelmiston käyttämisen sallimiseksi seuraavien ehtojen mukaisesti:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeusilmoitus tulee sisällyttää kaikkiin ohjelmiston kopioihin tai osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA MYYNTIKELPOISUUS, SOPIVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAATEISTA, VAURIOISTA TAI MUISTA VASTUISTA SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN LIITTYEN, JOKA AIHEUTUU TAI LIITTYY OHJELMISTOON TAI MUIHIN OHJELMISTON SISÄLTÄMIIN MENETTELYIHIN.