Tietoja kuvauksista

Ellei toisin ole määriätty, tämä manuaali käyttää seuraavien näyttöjen screenshoteja.

• Windowsia varten: Windows 10

• Macia varten : mac OS High Sierra 10.13

Tämä ohjekirja käyttää toisinaan seuraavia merkintöjä.

  • [OKI Printer (OKI-tulostin)] voidaan kirjoittaa mallin nimenä.

  • Tulostinajurin kuvakkeeseen viitataan kussakin Windows-versiossa nimellä "Tulostinkansio" tässä ohjekirjassa.

  • Geneerinen nimi Windows 10, Windows Server 2012, jne. varten. Windows

Tämän ohjeen kuvaus voi poiketa käytössäsi olevasta käyttöjärjestelmästä, mallista tai versiosta.

Tietoja merkinnöistä

Tämä ohjekirja käyttää seuraavia merkintöjä.

Symboli

Merkitys

Ilmaisee tämän laitteen oikeanlaiseen käyttöön liittyvät varoitukset ja rajoitukset. Lue sen varmistamiseksi, että osaat käyttää tätä laitetta oikein.

Ilmaisee tiedot, jotka ovat hyödyllisiä tämän laitteen käyttöön. Suositellaan luettavaksi.

Ilmaisee viiteaiheen. Lue lisätietoja tarvitessasi.

Tietoja symboleista

Tämä osio kuvailee symboleja ja niiden merkityksiä tässä ohjekirjassa.

Symboli

Merkitys

« »

Ilmaisee laitteen käyttöpaneelissa olevan painikkeen.

[ ]

Ilmaisee käyttäjäpaneelin näytössä näkyvän valikon nimen, kohteen nimen, asetuksen, tai muut kohteet.

Ilmaisee tietokoneen näytössä näkyvän valikon, ikkunan tai valintaruudun nimen.

" "

Ilmaisee näytössä olevan viestin tai syötetyn tekstin.

Ilmaisee tietokoneella olevan tiedostonimen.

Ilmaisee linkin kohteen aiheen otsikon.

< >

Ilmaisee tietokoneen näppäimistössä olevan näppäimen.

>

Ilmaisee, kuinka laitteen tai tietokoneen tarvittava valikko näytetään.

Tietoja kuvituksista

Tuotteen C844 kuvituksia käytetään tässä ohjekirjassa esimerkkeinä.

Tässä ohjekirjassa käytetyt näytön kuvitukset käyttäjäpaneelilla näytetään tehtaan oletusasetuksilla.

Muistio

  • Tässä ohjekirjassa olevat kuvaukset voivat vaihdella mallistasi riippuen.