Turvallisuuttasi varten

Turvallisuuteen liittyviä varotoimia

Ilmaisee tärkeää tietoa, jonka huomiotta tai seuraamatta jättäminen voi johtaa vammautumiseen tai kuolemaan.

Viittaa lisäohjeisiin, joiden huomiotta jättäminen voi johtaa henkilökohtaiseen vammaan.

Yleiset huomiot

Älä koske laitteen sisällä olevaan suojakytkimeen. Laitteen sisällä voi olla korkea jännite, joka saattaa aiheuttaa sähköiskun. Pyörivä hammaspyörä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä käytä helposti palavaa suihketta laitteen lähellä. Laitteen sisällä on osia, jotka voivat kuumentua niin, että syntyy tulipalon vaara.

Jos laitteen kansi tulee erittäin kuumaksi, laitteesta lähtee savua tai hajua tai jos kuulet oudon äänen, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Tulipalovaara.

Jos laitteen sisään pääsee nestettä, kuten vettä, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Tulipalovaara.

Jos laitteen sisään putoaa paperiliitin tai muu vieras esine, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja poista vieraat esineet laitteesta.
Seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai loukkaantuminen.

Älä tee laitteelle muita toimenpiteitä tai purkutoimia kuin mitä käyttöoppaassa on neuvottu.
Seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai loukkaantuminen.

Jos laite putoaa tai sen kansi vaurioituu, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai loukkaantuminen.

Irrota virtajohdon pistotulppa säännöllisesti pistorasiasta ja puhdista pistotulpan piikkien välinen alue ja piikkien ympäriltä.
Jos pistotulppa on kauan liitettynä pistorasiaan, pölyä kerääntyy pistotulpan piikkien juureen, mikä voi aiheuttaa oikosulun ja tulipalon.

Älä poista roiskunutta värijauhetta sähköisellä pölynimurilla. Roiskuneen värijauheen imurointi sähköisellä pölynimurilla saattaa aiheuttaa syttymisen esimerkiksi liittimien kipinöinnin seurauksena.
Jos värijauhe vuotaa lattialle tai muualle, pyyhi värijauhe varoen kostealla rievulla tai muulla liinalla värijauhetta levittämättä.

Älä työnnä mitään tuuletusaukkoon.
Seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai loukkaantuminen.

Älä aseta laitteen päälle vettä sisältävää astiaa tai muita esineitä. Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Estä lemmikkieläinten virtsan tai muun nesteen joutuminen laitteen sisään sekä laitteen kastuminen. Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Kun laitteen kansi on avattu, älä koske kiinnitysyksikköön. Seurauksena saattaa olla palovammoja.

Älä heitä väriainekasettia tai rumpua tuleen. Väriaine saattaa syttyä, mistä saattaa olla seurauksena palovammoja.

Älä liitä virtajohtoa, kaapeleita tai maadoitusjohtoa muutoin kuin käyttöoppaassa on opastettu.
Tulipalovaara.

Toimintaa UPS-laitteen (keskeytymätön virtalähde) tai inverttereiden kanssa ei taata. Älä käytä keskeytymätöntä virransyöttöä tai vaihtosuuntaajaa.
Tulipalovaara.

Älä mene lähelle paperin ulostuloa, kun kytket laitteen päälle tai kun tulostus on käynnissä. Seurauksena voi olla loukkaantuminen.

Älä koske rikkoutuneeseen nestekidenäyttöön. Seurauksena voi olla loukkaantuminen. Jos rikkoutuneesta nestekidenäytöstä pääsee nestettä (nestekidettä) silmiin tai suuhun, huuhtele heti runsaalla vedellä. Pyydä tarvittaessa lääkärin ohjeita.

Älä pura kuvarumpua tai värikasettia tai avaa niitä väkisin. Saatat hengittää leviävää väriainetta tai väriainetta saattaa joutua käsiisi tai vaatteisiisi ja liata ne.