Väritäsmäyksen käyttö tulostinajurilla

Värin täsmäys tarkoittaa asiakirjojen värin hallintaa ja säätämistä, jotta se on yhtenäinen syöttävien laitteiden ja tulostuslaitteiden välillä.

Tässä osiossa kuvataan tulostinajurin väritäsmäyksen toiminto.

 • Automaattinen:

  Väritäsmäystä sovelletaan asiakirjan mukaisesti. Normaalisti, käytä tätä asetusta oletusasetuksena.

 • Toimistoväri:

  Käytä tätä asetusta tulostaessa liiketoiminta-asiakirja käyttämällä tekstinkäsittelyn ohjelmistoa, laskentataulukko-ohjelmistoa, ja esitysohjelmistoa. Värin täsmäystä sovelletaan, kun RGB-väriavaruuden tulostustiedot muunnetaan tulostinta varten CMYK-väriavaruudeksi.

 • Ammattigrafiikka:

  Tämä toiminto soveltuu käytettäväksi DTP-ohjelmiston kanssa. Voit määrittää tulostuksen simulaation CMYK-tulostuslaitteilla.

 • Ei väritäsmäystä:

  Tämä toiminto on sopiva väreille, jotka säädetään sovelluksesta.

Jos käytössäsi on Mac, voit myös käyttää [ColorSync (ColorSync)]-toimintoa värin täsmäykseen.

Huomautus

 • Jos haluat hallinnoida CMYK-väritietoja, käytä Graphic Pro -toimintoa.

 • CMYK:n linkkiprofiileja ei voi määrittää Windows PCL -tulostinajurin kanssa.

Windows PCL -tulostinajuria varten

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tulosta] [Tiedosto]-valikossa.

 3. Napsauta [Preferences (Asetukset)].

 4. [Setup (Asetus)]-välilehden kohdassa [Color Setting (Väriasetus)] valitse [Color (Väri)].

 5. Napsauta [Detail... (Tiedot...)] kohdassa [Color Setting (Väriasetus)].

 6. Valitse nimike ja napsauta [OK (OK)].

 7. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK (OK)].

 8. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].

Windows PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tulosta] [Tiedosto]-valikossa.

 3. Napsauta [Preferences (Asetukset)].

 4. Valitse [Color (Väri)]-välilehti.

 5. Valitse nimike ja napsauta [OK (OK)].

 6. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK (OK)].

 7. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].

Macia varten

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tiedosto]-valikosta [Tulosta].

 3. Valitse [Color (Väri)]-välilehti.

 4. Valitse nimike [Color (Väri)] varten.

 5. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [Print (Tulosta)].

Muistio

 • Ellei asetuksen tietoja näytetä tulostuksen valintaa, napsauta valintaruudun alapuolella olevaa kohtaa [Show Details (Näytä tiedot)].