Tiheyden säätäminen

Tämä laite automaattisesti säätää värin rekisteröinnin kun kuvarummun kasetti vaihdetaan tai kun 500 arkkia on tulostettu. Voit manuaalisesti säätää värin rekisteröintiä käyttöpaneelissa tarvittaessa.

Huomautus

 • Tarkista, että ”Valmiina tulostamaan” on näkyvillä. Jos se ei näy, paina «ON LINE (ONLINE)» -painiketta.

 1. Paina «Fn (Toiminto)» -näppäintä.

  Muistio

  • Kun tulostin on virransäästötilassa, paina «POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖ)» -painiketta palataksesi tilasta.

 2. Paina «3» «0» «0» käyttäen numeronäppäimistöä ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 3. Varmista että [Execute (Suorita)] on valittuna ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

  Muistio

  • Viesti [Density Adjusting (Säädetään kylläisyyttä)] ilmestyy käyttöpaneelin toiselle riville (kohdan [Ready to Print (Valmiina tulostamaan)] alle), kun värin tiheyttä säädetään.