Duplex-yksikön asentaminen (vain C824n, C834nw)

Duplex-yksikkö lisää kaksipuolisen tulostuksen toimintoja, käyttäen vähemmän paperia ja tuottaen suurempi asiakirjoja, jotka ovat helpompia käsitellä. Se mahdollistaa myös lehtisten tulostuksen, joka käyttää vieläkin vähemmän paperia tuottaen suuria asiakirjoja, jotka ovat vieläkin helpompia käsitellä.

Kaksipuolinen tulostusyksikkö liukuu suoraan tulostimen taakse, eikä vaadi asennustyökaluja.

Mallin numero:N35320A

 1. Sammuta virta tulostimesta, irrota AC-virtajohto ja Ethernet- tai USB-johto.

  Huomautus

  • Jos asennat lisävarusteita virran ollessa päällä, tulostin kaksipuolinen tulostusyksikkö voivat vahingoittua.

 2. Poista kaksi suojaavaa tarranauhaa.

 3. Poista näkösuoja tulostimen takana.

 4. Varmista, että kaksipuolinen tulostusyksikkö on oikein pystyasennossa, kuten esitetty ja työnnä se loveen tulostimen takana.

  Työnnä kaksipuolinen tulostusyksikkö loppuun saakka kunnes se pysähtyy ja napsahtaa paikalleen.

  Huomautus

  • Varmista, että kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettu oikein.

 5. Kytke AC-virtajohto ja Ethernet- tai USB-kaapeli tulostimeen ja kytke virta päälle.

 6. Tulosta "Valikkokartta".

  Jos "Kaksipuolinen tulostusyksikkö" on näkyvillä, kaksipuolinen tulostusyksikkö on oikein liitetty.

 7. Toteuta asetukset lisälaitteistolle tulostusajurilla.

  Ks. "Kun lisäät lisävarusteita".