Handelsmerken en Andere Informatie

OKI is een gedeponeerd handelsmerk van Oki Electric Industry Co., Ltd.

ENERGY STAR is een handelsmerk van het United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac and Mac OS zijn de geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch en Safari zijn handelsmerken die in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerd zijn voor Apple Inc.

Air Print logo

AirPrint en het AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

Google, Google Docs, Android, en Gmail zijn handelsmerken van Google Inc.

Google Cloud Print is een handelsmerk van Google Inc.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript en Reader zijn handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.

FeliCa is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.

MIFARE ie een handelsmerk van NXP Semiconductors.

Andere product- en merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.

Dit product voldoet aan de vereisten van de Directiven 2014/30/EU (EMC), 2014/35/ EU (LVD), 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP) en 2011/65/EU (RoHS), zoals ingevoerd waar van toepassing,op de schatting van de wetten van de lidstaten gerelateerd aan Elektromechanische compatibiliteit, Lage wattage, Radio & telecommunicatieapparatuur, Energiegerelateerde producten en Restricties met betrekking tot het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen in elektronische apparatuur.

De volgend kabels werden gebruikt om dit product te evalueren voor EMC richtlijn 2014/30/EU overeenstemming, en configuratie anders dan dit kan effect hebben op deze overeenstemming.

KABEL TYPE

LENGTE

(METER)

KERN

AFSCHERMING

Vermogen:

1,8

USB

5,0

LAN-kabel

15,0

Telefoon

3,0

ENERGY STAR

Doellanden van het ENERGY STAR -programma zijn de Verenigde Staten, Canada en Japan.

Het is niet van toepassing op andere landen.

Dit product is alleen in overeenstemming met ENERGY STAR v2.0.

NOODHULP

Wees behoedzaam met toner poeder:

Laat indien ingeslikt kleine hoeveelheden water drinken en schakel medische hulp in. NIET laten braken.

Indien er tonerpoeder wordt ingeademd, moet de persoon naar buiten worden gebracht voor frisse lucht. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Indien er tonerpoeder in de ogen is terechtgekomen, dienen deze gedurende ten minste 15 minuten met veel water te worden uitgespoeld terwijl de ogen geopend blijven. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Indien er tonerpoeder wordt gemorst, moet dit met koud water en zeep worden verwijderd om vlekken op de huid of kleding te voorkomen.

OMGEVINGSINFORMATIE