Instellen van de LDAP-server

Memo

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de LDAP-server en de coderingsinstelling.

 1. Open de Webpagina van deze machine

  Hoe inloggen op de webpagina

  De Controle of Wijziging van de Instellingen van Deze Machine vanaf een Computer

 2. Log in als de beheerder.

  Hoe in te loggen als de beheerder

  De Controle of Wijziging van de Instellingen van Deze Machine vanaf een Computer

 3. Kies [Admin Setup].

 4. Selecteer [Network] > [LDAP].

 5. Voer het FQDN of IP-adres van de LDAP-server in [LDAP Server (LDAP server)].

  Opmerking

  Selecteert u [Digest-MD5 (Digest-MD5)] of [Secure Protocol (Beveiligingsprotocol)] voor [Method (Methode)] in stap 13, voer dan geen IP-adres in, maar een FQDN. FQDN is een combinatie van een host naam en een domein naam. (Voorbeeld: Server1.domain1.local)

 6. Voer het poortnummer in van de LDAP-server in [Poortnummer].

 7. Specificeer een time-out waarde om op de zoekresultaten te wachten in [Timeout].

 8. Specificeer het maximum aantal zoekopdrachten in [Max. Entries].

 9. Specificeert een BaseDN voor toegang tot de LDAP-server onder [Search Root].

 10. Voer soorten attributen in om te zoeken als de gebruikerstypen in [User Name (Gebruikersnaam)].

  Soorten attributen worden gebruikt voor zoekbestemmingen voor Scan naar E-mail.

  Zorg ervoor een waarde in te voeren in [Name 1 (Naam 1)]. Om attributen toe te voegen voor het zoeken, voer [Name2 (Naam2)] en [Name3 (Naam3)] in.

 11. Voer een type attribuut in voor het zoeken als een e-mailadres voor het zoeken in [Mail Address (Mailadres)].

  Soorten attributen worden gebruikt voor zoekbestemmingen voor Scan naar E-mail.

 12. Specificeer indien nodig een zoekvoorwaarde in [Additional Filter].

 13. Selecteer een noodzakelijkeauthenticatiemethode in [Method].

  [Anonymous (Anoniem)]: Verbind de LDAP server met anonieme verificatie.

  [Simple (Eenvoudig)]: Verbind de LDAP server met eenvoudige verificatie.

  [Digest-MD5 (Digest-MD5)]: Verbind de LDAP server met DIgest-MD 5 verificatie.

  [Secure Protocol (Beveilingsprotocol)]: Verbind de LDAP server met beveiligingsprotocol (Kerberos) verificatie.

  Opmerking

  Selecteert u [Anonymous (Anoniem)], verifieert het apparaat altijd door anonieme verificatie. Als u de LDAP server gebruikt voor de verificatie van de LDAP naam, selecteer dan een andere verificatiemethode voor [Anonymous (Anoniem)].

  Memo

  • Als u [Digest-MD5] selecteert, moet u de DNS-server instellen.

  • Als u [Secure Protocol (Beveiligd protocol)] selecteert, moet u de SNTP-server, DNS-server en de beveiligingsprotocol server instellen.

 14. Als u een andere selecteert dan [Anonymous] in stap 13, specificeer dan de gebruiker-ID en het paswoord om in te loggen op de LDAP-server.

 15. Selecteer de coderingsmethode in [Encryption].

  [None (Geen)]: Codering is niet uitgevoerd.

  [LDAPS (LDAPS)]: Codering in LDAPS methode is uitgevoerd.

  [STARTTLS (STARTTLS)]: Codering in StartTLS methode is uitgevoerd.

 16. Klik op [Submit].