Installatievereisten

Installeren van de machine in de volgende omgeving

Omgevingstemperatuur: 10℃ tot 32℃

Omgevingsvochtigheid: 20% to 80% RH (relatieve vochtigheid)

Maximale natte lamp temperatuur: 25℃

Opmerking

 • Wees voorzichtig om condensatie te voorkomen. Dit kan een storing veroorzaken.

 • Indien u uw machine installeert waar de omgevingsvochtigheid 30% RH of lager is, gebruik een bevochtiger of antistatische mat.

 • De verspreiding van stof, ozon, styreen, benzeen, TVOC en ultrafijne deeltjes voldoet aan de Eco Mark 155, "Printer" certificeringscriteria voor de emissie van stoffen. (Toner werd getest door het uitvoeren van zwart/wit en kleurafdrukken met OKI originele tonerpatronen volgens het S-M Aanhangsel van de Blue Angel RAL UZ-171:2012 testmethode.)

 • Afhankelijk van de installatie-omgeving, kan het werkingsgeluid luider klinken. Als het geluid u stoort, raden wij u aan om het apparaat verder weg of in een andere kamer te installeren.

 • Installeer deze machine in op een plek, waar de temperatuur hoog wordt of vlakbij open vuur.
 • Installeer deze machine niet op een plek waar chemische reacties kunnen optreden (zoals een laboratorium).
 • Installeer deze machine niet dichtbij alcohol, thinner of andere ontvlambare schoonmaakmiddelen.
 • Installeer deze machine niet op een plek binnen het bereik van kinderen.
 • Installeer deze machine niet op een onstabiele plek (zoals een instabiele standaard of hellende locatie).
 • Installeer deze machine niet op een plek met een hoog niveau van vocht of stof of op een plek waar de machine direct in de zon staat.
 • Installeer het apparaat niet in een omgeving waar het wordt blootgesteld aan zoute lucht, NOx, SOx of corrosieve gassen.
 • Installeer deze machine niet opeen plek waar deze blootgesteld wordt aan veel trillingen.
 • Installeer deze machine niet op een plek waar de opening wordt geblokkeerd.
 • Installeer deze machine niet direct op een dik kleed of tapijt.
 • Installeer deze machine niet in een afgesloten ruimte of ander locaties met slechte circulatie en ventilatie.
 • Wanneer u deze machine continu gebruikt in een kleine ruimte voor een langere tijd, wees er zeker van dat u de ruimte ventileert.
 • Installeer deze machine weg van een bron die sterke magnetische velden of geluid veroorzaakt.
 • Installeer deze machine weg van een monitor of televisie.
 • Draag de machine door vast te houden aan beide zijden en het licht achterwaarts naar beneden te houden.

Installeer de machine op een vlak oppervlak die breed genoeg is om de poten van de machine te laten staan.

Laat genoeg ruimte rond de machine zoals getoond in de volgende figuren.

 • Bovenaanzicht

 • Zijaanzicht