Instellen om ActKey te starten, als men Scannen naar Computer gebruikt.

U kunt de instelling zo maken dat ActKey kan starten als u [Scan To Computer (Scannen naar computer)] op het apparaat instelt.

  1. Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].

  2. Rechterklik [OKI MC873] en vervolgens [Scan properties (Eigenschappen scannen)].

    Indien het dialoogvenster [Gebruikersaccount-beheer] wordt weergegeven, klik dan op [Ja].

  3. Klik op het tabblad Gebeurtenissen.

  4. Selecteer een gebeurtenis uit [Een gebeurtenis selecteren].

  5. Selecteer [Dit programma starten] en selecteer dan [ActKey].

  6. Herhaal stappen 4 en 5 zodat alle gebeurtenissen worden ingesteld op [ActKey].

  7. Klik op [OK].