Als een Document opstopping zich voordoet

Deze paragraaf beschrijft het handelen als er een documentstoring optreedt.