Kleurkoppeling (Graphic Pro)

De functie Graphic Pro is geschikt voor het gebruik van dtp-software. U kunt de simulatie van het afdrukken met CMYK-uitvoerapparaten instellen.

Opmerking

 • Er kunnen geen koppelingsprofielen voor CMYK worden opgegeven met de PCL-driver voor Windows.

 • Deze functie is niet beschikbaar voor de XPS-printerdriver voor Windows.

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

 3. Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

 4. Selecteer [Color (Kleur)] bij [Color Setting (Kleurinstelling)] op het tabblad [Setup (Setup)].

 5. Klik op [Detail... (Detail...)] in [Color Setting (Kleurinstelling)].

 6. Selecteer [Graphic Pro (Graphic Pro)] en klik vervolgens op [OK (OK)].

 7. Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

 8. Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

 3. Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

 4. Selecteer achtereenvolgens het tabblad [Color (Kleur)] en [Graphic Pro (Graphic Pro)].

 5. Wijzig indien nodig andere instellingen en klik vervolgens op [OK (OK)].

 6. Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].

 3. Selecteer [Kleur] in het paneelmenu.

 4. Selecteer [Graphic Pro (Graphic Pro)] bij [Color (Kleur)].

 5. Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [Print (Afdrukken)].

Memo

 • Als de instellingsgegevens niet worden weergegeven in het afdruk dialoogvenster voor Mac OS X 10.7 tot 10.11, klik op [Show details (Informatie weergeven)] onderin het dialoogvenster.

 • Als de afdrukoptie niet wordt weergegeven in het dialoogvenster voor afdrukken voor Mac OS X 10.6.8 klikt u op de informatiedriehoek naast de vervolgkeuzelijst van [Printer (Printer)].