Handmatig één voor één afdrukken

U kunt een vel per keer printen via het laden van papier in de MP lade.

Het " Papier verzoek op MP Tray. " bericht is op het bedieningspaneel elke keer als u een pagina print. Om verder te printen, selecteer [Print Resume].

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

 3. klik op [Preferences].

 4. Selecteer [Universele lade] in [Papierbron] op het tabblad [Setup].

 5. Klik op [Paper Feed Options].

 6. Kies het [Use MP tray as manual feed] controle venster, en klik dan op [OK].

 7. Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

 8. Klik op [Print] op het [Print] scherm.

 9. Wanneer een boodschap wordt weergegeven op het aanraak paneel, laad papier in de MP lade, en druk dan op [Start].

  Als het bericht niet wordt weergegeven, druk op [Print (Afdrukken)].

  Wanneer u een meerdere pagina document print, wordt dezelfde boodschap weergegeven iedere keer dat u een pagina print.

Memo

Voor het Windows XPS printerstuurprogramma, volg de stappen voor het Windows PCL-printerstuurprogramma en selecteer [Multi Purpose Tray (Multifunctioneel invoerlade)] uit [Source (Bron)] van het tabblad [Setup (Instellingen)] . En klik dan vervolgens op [Paper Feed Options (Papierdoorvoer Opties)] en selecteer het selectievakje [Use MP tray as manual feed (Gebruik MP lade als handmatige invoer)].

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

 3. klik op [Preferences].

 4. Kies [Multi Purpose Tray] voor [Paper Source] op het [Paper/Quality] label.

 5. Klik op [Advanced].

 6. Klik op [Multipurpose tray is handled as manual feed], en kies dan [Yes].

 7. Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

 8. Klik op [Print] op het [Print] scherm.

 9. Wanneer het bericht wordt weergegeven op het aanraakscherm, laad papier in de MP lade en druk op [Start (Start)].

  Als het bericht niet wordt weergegeven, druk op [Print (Afdrukken)].

  Als men een document met meerdere pagina's afdrukt, wordt hetzelfde bericht weergegeven, telkens wanneer u één pagina afdrukt.

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. Kies [Print] vanaf het [File]-menu.

 3. Selecteer [Multi-purpose Tray (multifunctionele invoerlade)] [All Pages From (Alle pagina´s van)] op het paneel [Paper Feed (Papierdoorvoer)].

  Memo

  • Als de instellingsgegevens niet worden weergegeven in het afdruk dialoogvenster voor Mac OS X 10.7 tot 10.11, klik op [Show details (Informatie weergeven)] onderin het dialoogvenster.

  • Als de printeroptie niet wordt weergegeven in het printdialoogvenster voor Mac OS X 10.6, klikt u op weergavedriehoekje naast de [Printer]-vervolgkeuzelijst.

 4. Selecteer [Afdrukopties] in het paneelmenu.

 5. Selecteer [Multipurpose tray is handled as manual feed (Multifunctionele lade wordt behandeld als handmatige invoer)] selectievakjes in het tabblad [Feed (Invoer)].

 6. Verander ander instellingen wanneer nodig, en klik dan op [Print].

 7. Wanneer het bericht wordt weergegeven op het aanraakscherm, laad papier in de MP lade en druk op [Start (Start)].

  Als het bericht niet wordt weergegeven, druk op [Print (Afdrukken)].

  Als men een document met meerdere pagina's afdrukt, wordt hetzelfde bericht weergegeven, telkens wanneer u één pagina afdrukt.