Licentie

Het product bevat software ontwikkelt door het Heimdal Project.

Copyright (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan

(Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bronvorm en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Herdistributie van broncode moet boven de auteursrecht opmerking blijven, deze lijst van condities en de volgende ontkenning.

  2. Herdistributie en binaire vorm moet reproduceren de bovenstaande auteursrecht opmerking, deze lijst van condities en de volgende ontkenning in de documentatie en/of andere materialen geleverd met de distributie.

  3. Noch de naam van het Instituut noch de namen van zijn medewerkers mogen worden gebruikt om te bevestigen of te promoten producten ontrokken aan deze software zonder specifieke vooraf geschreven toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR HET INSTITUUT EN MEDEWERKERS "ZOALS HET IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN HANDELS MOGELIJKHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL MAG HET INSTITUUT OF CONTRIBUANTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE OORZAAK EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP GROND VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN MEN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Open Bron Licentie Overeenkomst

De volgende open bron software is bijgesloten om Google Cloud Print te gebruiken De beschrijvingen over de open bron licentie zijn als volgt.

json-c

Auteursrecht (c) 2009-2012 Eric Haszlakiewicz

Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatie bestanden (de "Software" ), zonder beperking handel te drijven in de Software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven, en/of kopieën van de Software te verkopen en personen aan wie de Software is gefourneerd te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovengenoemde copyrightvermelding en deze toestemming vermelding worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN HANDEL MOGELIJKHEID,GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.

Auteursrecht (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd

Hiermee wordt toestemming verleend, kosteloos, aan iedere persoon die een kopie verwerft van deze software en de bijbehorende documentatie bestanden (de "Software" ), zonder beperking handel te drijven in de Software, met inbegrip van en zonder beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven, en/of kopieën van de Software te verkopen en personen aan wie de Software is gefourneerd te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovengenoemde copyrightvermelding en deze toestemming vermelding worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN HANDEL MOGELIJKHEID,GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORDERING, SCHADEVERGOEDING OF ANDERE VERPLICHTING, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE TRANSACTIES MET DE SOFTWARE.