Het volume aanpassen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het volume van het apparaat aanpast, zoals het volume van de toetsaanraaktoon van het bedieningspaneel.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op of verschillende keren en druk op [Manage Unit (Beheer)].

 5. Druk op [Sound Control].

 6. Druk op [Key Touch Tone Volume].

 7. Kies een volume niveau.

 1. Druk op [Apparaatinstellingen] op het aanraakpaneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op of verschillende keren en druk op [Manage Unit (Beheer)].

 5. Druk op [Geluid regelen].

 6. Druk op [Kopieerzoemervolume].

 7. Selecteer een volumeniveau.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op of verschillende keren en druk op [Manage Unit (Beheer)].

 5. Druk op [Sound Control].

 6. Druk op [FAX Buzzer Volume].

 7. Kies een volume niveau.

 1. Druk op [Apparaatinstellingen] op het aanraakpaneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op of verschillende keren en druk op [Manage Unit (Beheer)].

 5. Druk op [Geluid regelen].

 6. Druk op [Volume storingszoemer].

 7. Selecteer een volumeniveau.