Energieverbruik verminderen door automatische uitschakeling van het apparaat

Als u het apparaat voor een bepaalde tijd niet gebruikt, gaat het apparaat automatisch over naar de automatische uitschakelfunctie, waarbij het apparaat wordt uitgeschakeld. Om de machine weer te gebruiken, zet de machine aan.