Instelling zodat u het lijnmonitorgeluid hoort

Om het geluid van de monitor te horen tijdens een fax verzending en ontvangst, stel in zoals hieronder beschreven.

  1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

  2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

  3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

    De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

  4. Druk meerdere keren op of en druk op [User Install (Gebruiker Installeren)].

  5. Druk meerdere keren op of en druk op [Monitor Control (Monitor Controleren)].

  6. Kies een monitor besturing.

  7. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.