Scannen van een Duplex Document (Duplex Scan)

U kunt een duplex document verzenden met de ADF.

Opmerking

  • Als u een document op de glasplaat legt, kan deze functie niet worden gebruikt.

  • Om deze functie te gebruiken, zet [Memory Tx (Geheugen Tx)] op [ON (AAN)]. (Deze instelling is standaard ingesteld op [ON (AAN)] in de fabriek.)

  1. Druk op [Fax/Internet Fax] of de (FAX) knop.

  2. Plaats een document in de ADF.

  3. Druk op [Internet Fax].

  4. Druk op [Duplex Scan] op het [Advanced] label.

  5. Kies een instelling.

    U kunt specificeren [Long Edge Bind] of [Short Edge Bind].

  6. Verander andere instellingen wanneer nodig, en druk dan op de (START) knop.