Een gespecificeerde bestemming controleren, verwijderen of veranderen

  1. Druk op [Display All (Display All)] op het [Internet Fax (Internet Fax)] tabblad.

  2. Houdt de te controleren bestemming vast.

    Druk indien nodig op [Edit (Bewerken)] om de bestemming te wijzigen.

  1. Druk op [Display All (Display All)] op het [Internet Fax (Internet Fax)] tabblad.

  2. Druk op [Delete] van een bestemming om te verwijderen.

  1. Druk op [Display All (Display All)] op het [Internet Fax (Internet Fax)] tabblad.

  2. Druk op [To] om een bestemmingstype te veranderen