Voordat Faxberichten kunnen worden Verzonden en Ontvangen

Voorbereiding voor de verzending en ontvangst van faxberichten.

Een telefoonlijn aansluiten