Namen en functies van schermitems voor kopiëren

Dit hoofdstuk beschrijft de schermitems.

[Copy] Label

Onderdeel

Beschrijving

1

Stationaire knop gebied

Weergeeft knoppen die iedere keer op het scherm verschijnen.

2

Titel en bewerking geleiding gebied

Weergeeft de titel van het huidige scherm en voorziet in geleiding voor mogelijk bewerkingen.

3

Tab labels

Weergeeft labels voor tabs. Druk op een label om te wisselen tussen tabs.

4

Hoofd gebied

Weergeeft een vooraanzicht van kopieer uitvoer dat wordt geproduceerd met de huidige instellingen.

5

Afkorting knoppen

Weergeeft afkort iconen voor gebruik van bepaalde functies.

De schermafbeelding toont de standaard fabrieksinstelling. Snelkoppeling knoppen op het scherm kunnen naar eigen behoefte worden aangepast. Raadpleegt u Hoe Aan te passen het Aanraak Paneel.

6

Functie instellingen

Weergeeft de huidige instellingen

De instelling kan worden veranderd voor bepaalde functies.

7

Apparaat Instellingen

Specificeert verschillende instellingen zoals Beheerder Instelling.

8

Reset

Zet de instellingen terug voor de huidige kopieer taak naar hun standaard instellingen.

9

Help button

Weergeeft Help onderwerpen.

10

Kopieën

Specificeert het aantal kopieën om te maken.

[Basic] Label

Onderdeel

Beschrijving

1

Papierinvoer

Specificeert de lade om het kopieer papier te plaatsen.

2

Uitvoerlade

Specificeert de uitvoerlade.

3

Dubbele Kopie

Maakt kopieën op beide zijden van het papier.

4

N-in-1

Combineert meerdere pagina's op een vel papier.

5

Zoomen

Specificeert de zoom ratio voor het maken van vergrote of gereduceerde kopieën.

6

Richting

Specificeert de oriëntatie naar aanleiding van het document, BovenhoekBoven of BovenhoekLinks.

7

Scanformaat

Specificeert het scanformaat overeenkomstig het documentformaat.

8

Registreren naar taakmacro

Registreert huidige instellingen naar Taak Macro.

[Advanced] Label

Onderdeel

Beschrijving

1

Continue Scan

Scant meerdere sets van documenten als een enkele kopieer taak.

2

Gemengd formaat

Scant meerdere documenten die dezelfde breedte hebben maar verschillende lengtes in de ADF, zodat zij kunnen worden gekopieerd op hun respectievelijke papier groottes.

3

Boekkopie

Kopieert dubbele pagina's van gebonden documenten op afzonderlijke vellen papier.

4

Sorteer

Sorteert meerdere sets van kopieën in dezelfde pagina volgorde als het document.

5

Herhalen

Kopieert herhaaldelijk hetzelfde document op een zijde van een vel papier (twee of vier keer).

6

Marge

Specificeert bovenkant, onderkant, rechter, of linker marge op een geprinte kopie.

7

ID Kaart Kopie

Kopieert beide zijden van een ID kaart, zoals een rijbewijs, op een zijde van een vel papier.

8

Overslaan lege pagina's

Slaat lege pagina's over bij het kopiëren.

[Image Settings] Label

Onderdeel

Beschrijving

1

Afb. instellingen

Om de volgende afbeeldingsinstellingen te bepalen: Documenttype, achtergrondverwijdering, dichtheid, contrast, toon, verzadiging en RGB.

2

Kleurmodus

Specificeert kleurmodus voor het kopiëren van documenten.

3

Randverwijdering

Elimineert de zwarte schaduw die mogelijk zichtbaar wordt rond de randen op de gescande afbeelding, wanneer men bijvoorbeeld een boek scant.

4

Centrumverwijdering

Elimineert schaduwlijnen bij het scannen van boeken of tijdschriften.

5

Resolutie

Specificeert de resolutie waarmee een document gescand wordt.

6

Buitenkantverwijdering

Elimineert schaduwlijnen buiten het document bij het scannen van boeken of tijdschriften.

7

Watermerk

Zet een stempel op de tekst tijdens het kopiëren.

[Function Settings] Scherm

Onderdeel

Beschrijving

1

Instellen weergave gebied 1

Weergeeft de huidige instellingen voor weergegeven onderdelen.

2

Instellen weergave gebied 2

Toont een instellingslijst, die niet in de eerste rij op het instellingsscherm 1 voorkomt.