Het contrast bijstellen (contrast)

Verschillen tussen heldere en donkere paragrafen op een document wordt geregeld door beelden te maken en teksten gemakkelijker om te bekijken en te lezen.

  1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

  2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

  3. Druk op [Contrast] in het scherm [Afbeeldingsinstellingen] op het tabblad [Afbeeldingsinstellingen].

  4. Kies een waarde.

  5. Druk op de (START) knop.