Een document met een gekleurde achtergrond duidelijk kopiëren (Achtergrondverwijdering)

Om een niveau van de verwijdering van het document aan te passen, kunt u Auto, UIT of aanpassen selecteren op zes niveaus.

Wanneer u kiest [Auto], wordt de achtergrond automatisch verwijderd op een niveau dat past bij het document.

Opmerking

 • Als er een grote waarde wordt ingesteld voor de achtergrondverwijdering, is het mogelijk dat smalle lijnen, teksten of lichte kleuren niet worden weergegeven op het document.

 • In de volgende gevallen kan de achtergrondkleur mogelijk niet goed gedetecteerd en geëlimineerd worden.

  • Wanneer een document met een ongewoon formaat wordt geladen

  • Wanneer een document wordt geladen waarvan de voorrand gevouwen is

  • Wanneer een document waarvan de voorrand ontbreekt of een scheef document wordt geladen

  • Wanneer een document geladen wordt waar een gat in zit dichtbij de voorrand

  • Wanneer een geplaatst document niet met de papiergeleider op de glasplaat op zijn plek gehouden wordt

 1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

 3. Druk op [Achtergrondverwijdering] in het scherm [Afbeeldingsinstellingen] op het tabblad [Afbeeldingsinstellingen].

 4. Kies een waarde.

  Memo

  [3] voor [Background removal (Achtergrondverwijdering)] is het standaardniveau. Om een niveau te verhogen m.b.t. documentachtergrond, selecteert u [4], [5],of [6]. Om een niveau van de verwijdering van de achtergrond van het document te verkleinen selecteert u [2], [1] of [UIT].

 5. Druk op de (START) knop.