Kopieerinstellingen resetten (Reset)

U kunt de kopieerfunctie herstellen naar de standaardinstellingen die u veranderde op de volgende manieren.

Automatisch resetten

Wanneer u geen bewerking uitvoert voor een bepaalde periode, worden alle kopieer instellingen voor uw kopieertaak hersteld naar hun standaardinstellingen. De auto reset tijd is tot 3 minuten door fabriek standaard waarde gezet.

Memo

De automatische terugzettijd kan in de [Device Settings (Apparaatinstellingen)] > [Admin Setup( Beheerdersinstellingen)] > [Device Management (Apparaatbeheer)] > [Screen Auto Reset (Scherm Automatisch Resetten)] > [Reset Time (Tijd Resetten)] worden gewijzigd.

[Reset (Resetten)] gebruiken op het Aanraakpaneel

Bij het drukken op [Reset (Resetten)] op het bovenste scherm voor kopiëren of op elk scherm, worden de instellingen voor uw kopieertaak op de standaardinstellingen ingesteld.

Memo

Als het kopiëren is voltooid, druk op [Reset (Resetten)] om de standaardinstellingen voor de volgende gebruiker te resetten.