Deze machine verplaatsen

Letsel kan het gevolg zijn.

Til deze machine met 3 personen, omdat het ongeveer 64 kg weegt.

  1. Ontkoppel alle kabels.

    • Netsnoer

    • LAN-kabel of USB-kabel

    • Telefoonkabel

  2. Verwijder papier uit de papiercassettes.

  3. Over beschermingshulpprogramma's.

  4. til uw machine op en verplaats het naar een andere locatie.