Wybierz system operacyjny

Wszystkie języki

Ponieważ firma Microsoft zakończyła wsparcie techniczne dla systemu Windows XP, firma OKI nie gwarantuje poprawnego działania produktów OKI w nieobsługiwanych systemach operacyjnych.

Jeśli nie możesz znaleźć sterownika drukarki, sprawdź listę zgodnych systemów operacyjnych.

Strona zgodności systemów operacyjnych >

Sterownik

PCL Printer Driver

Wersja: 7.131.3450.7

Rozmiar: 20.4 MB

PCL printer driver allows your software application to control your printer.

System operacyjny: Windows XP (32bit); Windows XP (64bit)

Patrz szczegóły

PCL Printer Driver

Wersja: 7.182.3918

Rozmiar: 20.6 MB

PCL printer driver allows your software application to control your printer.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

PPD File

Wersja: 1.0.0

Rozmiar: 565.3 KB

This is a PPD file for CUPS (Common UNIX Printing System).

System operacyjny: Linux

Patrz szczegóły

PS Printer Driver

Wersja: 7.131.3450.7

Rozmiar: 20.5 MB

PS printer driver allows your software application to control your printer.

System operacyjny: Windows XP (32bit); Windows XP (64bit)

Patrz szczegóły

PS Printer Driver

Wersja: 7.182.3918

Rozmiar: 20.6 MB

PS printer driver allows your software application to control your printer.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

PS Printer Driver

Wersja: 1.65.2.2

Rozmiar: 3.8 MB

This is a PS Printer Driver.

System operacyjny: macOS 10.15; macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7

Patrz szczegóły

PS Printer Driver

Wersja: 1.34

Rozmiar: 807.9 KB

This is a PS Printer Driver.

System operacyjny: Mac OS X 10.6

Patrz szczegóły

PS Printer Driver Plug-in

Wersja: 1.32

Rozmiar: 1.4 MB

When installing them, you can use the following functions:
・Watermark
This function allows you to print a watermark such as [Confidential], [Draft], [Proof], or [Top Secret] over a document.
・e-Filing
This function allows you to store print jobs in e-Filing on this equipment.

System operacyjny: Mac OS X 10.6

Patrz szczegóły

PS Printer Driver(Duplex)

Wersja: 1.34

Rozmiar: 808.4 KB

This is a PS Printer Driver in which the default setting is duplex printing.

System operacyjny: Mac OS X 10.6

Patrz szczegóły

Universal PCL5 Printer Driver

Wersja: 1.7.1

Rozmiar: 19.8 MB

This driver works with OKI color and mono printer/MFPs. A unique driver is not required for each model.

System operacyjny: Windows 11; Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

XPS Printer Driver

Wersja: 7.182.3918

Rozmiar: 20.2 MB

XPS printer driver allows your software application to control your printer.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

Remote Scan Driver

Wersja: 9.1.1.0

Rozmiar: 18.9 MB

You can perform scanning operations remotely from your Windows PC over the network.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows Server 2008 (32bit)

Patrz szczegóły

Remote Scan Driver

Wersja: 9.1.1.0

Rozmiar: 25.8 MB

You can perform scanning operations remotely from your Windows PC over the network.

System operacyjny: Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

Scanner Driver (TWAIN)

Wersja: 9.1.2.0

Rozmiar: 19.5 MB

This driver is required to load stored documents from a device to a Windows PC using a TWAIN protocol.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8 (32bit); Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows Server 2008 (32bit)

Patrz szczegóły

Scanner Driver (TWAIN)

Wersja: 9.1.2.0

Rozmiar: 26.6 MB

This driver is required to load stored documents from a device to a Windows PC using a TWAIN protocol.

System operacyjny: Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

Scanner Driver (WIA)

Wersja: 9.1.1.0

Rozmiar: 11.6 MB

This driver is required to scan documents from a device to a Windows PC using the WIA protocol. It also allows users to change all scanner settings directly from a Windows PC.

There is the case that power supply OFF/ON of the device needs after device addition with Windows 10, Windows Server 2016.
When it is not possible for power supply OFF/ON of the device, please use Remote Scan Driver.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

FAX Driver

Wersja: 2.3.91.2

Rozmiar: 6.8 MB

This driver allows you to send a fax from application via the MFP.

System operacyjny: Windows XP (32bit); Windows XP (64bit)

Patrz szczegóły

FAX Mini Driver

Wersja: 9.1.2.1

Rozmiar: 10.4 MB

FAX printer driver allows you to send a fax from application via MFP.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

Narzędzie

Addressbook Viewer

Wersja: 9.1.2.0

Rozmiar: 16.7 MB

Address Book Viewer is a utility that allows you to view and manage contact fax numbers and e-mail addresses easily. It also allows you to download and access the address book from the device.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows Server 2008 (32bit)

Patrz szczegóły

Addressbook Viewer

Wersja: 9.1.2.0

Rozmiar: 17.6 MB

Address Book Viewer is a utility that allows you to view and manage contact fax numbers and e-mail addresses easily. It also allows you to download and access the address book from the device.

System operacyjny: Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

File Downloader

Wersja: 9.1.2.0

Rozmiar: 19.5 MB

The File Downloader utility aids in the downloading of document files from the device to a computer.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

Language Pack

Wersja: 1.1.0

Rozmiar: 5.7 MB

This is the file for updating the display of the operation panel.

System operacyjny: Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6

Patrz szczegóły

PaperPort Scanner Connection Tool

Wersja: 7.2.1061.1

Rozmiar: 2.6 MB

This is a tool to enable a scan button of PaperPort SE11 on Windows 8.

System operacyjny: Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit)

Patrz szczegóły

Print Control Report Tool

Wersja: 1.1.0

Rozmiar: 1.6 MB

This utility is an add-on for the Print Control software. It provides user-definable summary information and charts of the main data recorded by Print Control and is designed to be used for the production of management reports on print costs.

System operacyjny: Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

Patrz szczegóły

Print Job Accounting

Wersja: 4.4.10

Rozmiar: 10.0 MB

This software enables the tracking of color and mono page printing, the types and quantities of paper used and provides a record of printing activity by department.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

Patrz szczegóły

Print Job Accounting Add on Installer

Wersja: 1.3.4

Rozmiar: 3.2 MB

This utility enables the use of an access control function within Print Job Accounting, to some models. To use this software, you will first need to install either Print Job Accounting or Print Job Accounting Enterprise.

System operacyjny: Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

Patrz szczegóły

Print Job Accounting Enterprise

Wersja: 4.4.10

Rozmiar: 15.3 MB

This software enables the tracking of color and mono page printing, the types and quantities of paper used and provides a record of printing activity by department.
A license key is required in order to use this software.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

Patrz szczegóły

PrintSuperVision

Wersja: 4.0.6043.1

Rozmiar: 14.0 MB

This utility is a web based application for managing the devices connected to the TCP/IP network.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

PrintSuperVision Enterprise Edition

Wersja: 4.0.6044.1

Rozmiar: 15.7 MB

This utility is a web based application for managing the devices connected to the TCP/IP network.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

smart PrintSuperVision

Wersja: 1.0.41

Rozmiar: 38.7 MB

smart PrintSuperVision is an application that manages the devices connected to the network. By registering the device to smart PrintSuperVision, the device’s usage can be tracked and limits put on its operation.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

e-Filing Backup/Restore Utility

Wersja: 9.1.1.0

Rozmiar: 16.0 MB

The e-Filing Backup/Restore Utility is used by administrators to ZIP(compress) and save image data stored in e-Filing to a computer. Then restore the saved data to the device later if necessary.

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Patrz szczegóły

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram