Wybierz system operacyjny

Wszystkie języki

Ponieważ firma Microsoft zakończyła wsparcie techniczne dla systemu Windows XP, firma OKI nie gwarantuje poprawnego działania produktów OKI w nieobsługiwanych systemach operacyjnych.

Jeśli nie możesz znaleźć sterownika drukarki, sprawdź listę zgodnych systemów operacyjnych.

Strona zgodności systemów operacyjnych >

Sterownik

ESC/P Class Driver

Wersja: 1.0

Rozmiar: 258.4 KB

Class driver for ESC / P printer that is required to print from application to printer.
This driver includes [OKI Dot-Matrix ESC/P 9Pin Class Driver] and [OKI Dot-Matrix ESC/P 24Pin Class Driver] .

System operacyjny: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows Server 2019

Patrz szczegóły

ESC/P Printer Driver

Wersja: 1.0

Rozmiar: 280.5 KB

ESC/P printer driver allows your software application to control your printer.

System operacyjny: Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

Patrz szczegóły

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram