Rozwiązania zarządzania drukiem

Smart Managed Print


Baner Smart Managed Print

Optymalizacja floty drukarek i redukcja kosztów dzięki inteligentnym usługom zarządzania drukiem

Zidentyfikowanie ukrytych kosztów może być trudnym zadaniem w dużym przedsiębiorstwie. Usługa Smart Managed Print to usługa zarządzania i optymalizacji wydruku, która poprawia wydajność i obniża wydatki w miejscu pracy, jednocześnie znacznie redukując pozostałe koszty.


Celem firmy OKI jest obniżenie kosztów inwestycji i operacyjnych w krótkiej, średniej i długiej perspektywie oraz zwiększenie wydajności urządzeń przy jednoczesnym zredukowaniu ilości wydruków i wpływu na środowisko.


Dzięki szerokiej gamie produktów firma OKI jest w stanie zaspokoić potrzeby grup roboczych o różnych rozmiarach, instalując odpowiednie urządzenia we właściwym miejscu by ostatecznie ograniczyć ilość czasu poświęcanego na odzyskiwanie wydruków, zmniejszyć ilość odpadów i poprawić wydajność pracowników. Możemy zapewnić odpowiednią liczbę drukarek nabiurkowych, urządzeń dla grup roboczych in dużych jednostek centralnych, dopasowaną do potrzeb organizacji, eliminując negatywny wpływ na wydajność.

Poniższy rysunek wskazuje ile czasu można stracić i jaki jest potencjalny koszt tych strat. Przez ocenę, wdrożenie, zarządzanie i kontrolę firma OKI może pomóc pracownikom przedsiębiorstw zwiększać wydajność i zwiększać oszczędności, dzięki zastosowaniu szerokiej gamy urządzeń i doświadczeniu w świadczeniu usług Smart Managed Print.

Korzyści dla firmy

Optymalizacja floty drukarek może zapewnić znaczące oszczędności w firmie. Upewnienie się, że drukarki są efektywnie wykorzystywane i umiejscowione w optymalnej lokalizacji w miejscu pracy pomoże pracownikom zwiększyć wydajność i obniżyć czas potrzebny na odzyskiwanie wydruków i zmniejszyć ilość odpadów..

Spokój ducha z usługą Smart Support

Smart Support to integralna część usługi Smart Managed Print gwarantująca kompletne wsparcie. Poprzez nieprzerwane monitorowania firma OKI może, po uprzednim powiadomieniu właściciela urządzenia, rozwiązać wszelkie problemy z konserwacją i usterkami oraz dostarczyć odpowiednie materiały eksploatacyjne. Działanie urządzenia jest monitorowane zdalnie, dostępne są regularne, szczegółowe raporty, które dostarczają aktualnych informacji o stanie urządzenia w czasie rzeczywistym.


Firma OKI obsługuje swoich klientów na każdym etapie. Nasi dedykowani opiekunowie klienta są dostępni podczas całego procesu, zapewniając Twoim pracownikom odpowiednie szkolenia i przedstawiając łatwość obsługi oprogramowania. Wszystkie urządzenia są nieustannie monitorowane, a naprawy są przeprowadzane zdalnie lub na miejscu, jeśli to konieczne.

Zoptymalizuj potrzeby w zakresie drukowania i zwiększ wydajność oraz oszczędności

W firmie OKI nie tylko ułatwiamy zarządzanie urządzeniami i materiałami eksploatacyjnymi, ale także oferujemy porady dotyczące odpowiedniego zestawu urządzeń oraz ich umiejscowienia w celu podniesienia wydajności. Dzięki całkowitej przejrzystości działań możemy określić miejsca, które mogą przynieść znaczne oszczędności, pomóc zmienić zachowania pracowników i zmniejszyć liczbę niepotrzebnych wydruków.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram