Informacje prasowe

OKI w rankingu Thomson Reuters Top 100 Global Technology Leader w roku 2018

30/01/2018


Cieszący się dużym uznaniem za zaangażowanie w działania na rzecz innowacji, zarządzania środowiskowego i różnorodności wśród pracowników

OKI Reuters Top 100
TOKIO, 30 stycznia 2018 roku  — FIRMA OKI (TOKIO: 6703) ogłosiła dzisiaj, że znalazła się w rankingu Thomson Reuters Top 100 Global Technology Leader w 2018 roku. Firma OKI otrzymała to wyróżnienie za zaangażowanie w działania na rzecz innowacji, zarządzania środowiskowego i różnorodności w miejscu pracy.
 
Analiza, przeprowadzona na zasadzie całościowej oceny i będąca pierwszym tego typu badaniem w branży, objęła ponad 5000 wiodących firm z całego świata działających w sektorze technologii. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem 28-punktowego algorytmu działającego w oparciu o dane. Ta metodyka, opracowana przez Thomson Reuters, działa w oparciu o osiem głównych filarów wydajności: wydajność finansowa, zarządzanie i zaufanie inwestorów, kwestia ryzyka i odporności, zgodność z przepisami prawa, innowacyjność, odpowiedzialność społeczna, wpływ na środowisko i reputacja. Spośród tych kategorii innowacyjność, wpływ na środowisko i odpowiedzialność społeczna były tymi, w których firma OKI została wyróżniona.
 
– Uwzględnienie w rankingu Top 100 Global Technology Leader Thomson Reuters to dla nas duży powód do dumy. Otrzymaliśmy to wyróżnienie za nasze nieustające zaangażowanie w promowanie wniosków patentowych w dziedzinie IoT (Internetu rzeczy), ograniczenie emisji do środowiska i utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia naszych pracowników przy jednoczesnym promowaniu różnorodności w miejscu pracy – mówi Shinya Kamagami, prezes firmy OKI. – Jesteśmy liderem w dostarczaniu tak zaawansowanych technologicznie produktów, jak bankomaty z zamkniętym obiegiem gotówki, telefonia internetowa i systemy call center. Wszystkie te działania są prowadzone zgodnie w ramach filozofii firmy, która dąży do tworzenia najlepszych rozwiązań sieciowych oraz do zapewniania na całym świecie doskonałych usług informacyjnych i komunikacyjnych w celu realizacji różnorodnych potrzeb społeczności ery informacyjnej na całym świecie. Dążymy do wspierania infrastruktur społecznych w dziedzinie ruchu drogowego, prac budowlanych, zapobiegania klęskom żywiołowym, medycyny, finansów, sprzedaży detalicznej i produkcji i nie tylko, wykorzystywania naszych technologii IoT takich jak wieloskokowe systemy komunikacji 920 MHz i czujnikowe włókna optyczne.
 
W przyszłości firma OKI chce konsekwentnie dążyć to tworzenia jeszcze bardziej bezpiecznej i wygodnej infrastruktury dla swoich klientów i społeczeństwa w myśl japońskich idei „Mono-zukuri” (tworzenie rzeczy) i „Koto-zukuri” (tworzenie historii) oraz rozwijania innowacyjnych systemów. Zmotywowana takim wyróżnieniem firma OKI będzie dalej rozwijać wartości korporacyjne i wspierać budowanie zrównoważonego społeczeństwa.
Zachęcamy do odwiedzenia strony http://tr.com/top100tech, gdzie znajduje się pełny raport i pełna lista Thomson Reuters Top 100 Global Technology Leaders w 2018 roku.

O firmie OKI Electric Industry (OKI)

Założona w 1881 roku firma OKI Electric Industry jest wiodącym producentem sprzętu telekomunikacyjnego w Japonii w branży informacyjno-telekomunikacyjnej. Firma OKI z siedzibą w Tokio zapewnia klientom wysokiej jakości produkty, technologie i rozwiązania poprzez systemy telekomunikacyjne i drukarki. Jej różne działy współdziałają, by dostarczać na rynek nowe, ekscytujące produkty i technologie, które spełniają szeroką gamę potrzeb klientów w różnych sektorach. 

Uwagi:
nazwy firm i produktów wymienione w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm i organizacji.

Informacje o Thomson Reuters

Thomson Reuters to główne światowe źródło informacji w ramach rynków specjalistycznych. Nasi klienci mogą na nas liczyć w kwestii dostarczania wiedzy i technologii pozwalających znaleźć rzetelne odpowiedzi. Działalność ta jest prowadzona już w ponad 100 krajach.

Kontakt z mediami:

OKI Europe Ltd 
Pamela Ghosal
pr@okieurope.com 
+ 44 (0) 208 2192190

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram