Informacje prasowe

OKI przedstawia skonsolidowane wyniki finansowe dla pierwszej (kwiecień- wrzesień) roku obrotowego kończącego się 31 marca 2016 roku oraz aktualizację prognozy całorocznych skonsolidowanych zysków na rok obrotowy kończący się 31 marca 2016.

05/11/2015


Tokio, 5 listopada, 2015 – Firma Oki Industry Co., Ltd. (TSE6703) w dniu dzisiejszym ogłosiła podsumowanie skonsolidowanych wyników finansowych dla pierwszej połowy roku obrotowego kończącego się 31 marca 2016 (od 1 kwietnia 2015 do 30 września 2015). 
 
Biorąc pod uwagę najnowsze wyniki biznesowe, firma Oki dokonała aktualizacji swoich wcześniejszych- ogłoszonych 8 maja 2015- prognoz całorocznych skonsolidowanych zysków na rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 (od 1 kwietnia, 2015 do 31 marca 2016).

1. Podsumowanie skonsolidowanych wyników finansowych


 

 

1H of FY

Mar.31,2016

 

1H of FY

Mar.31,2015

 

Zmiany

<Prognozy>

Całoroczne podsumowanie FY

Mar.31,2016

<Wyniki>

Podsumowanie

FY

Mar.31,2015

 

Ilość

 

Wskaźnik

 

 

Sprzedaż netto

 

Dochód z działalności operacyjnej

 

Zwykły dochód

 

Zysk przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Bilion jenów

 

223.0

 

3.6

 

2.7

 

0.9

Bilion jenów

 

228.8

 

6.6

 

9.6

 

10.3

Bilion jenów

 

(5.8)

 

(3.0)

 

(6.9)

 

(9.4)

%

 

(2.5)

 

(45.3)

 

(72.1)

 

(91.3)

Bilion jenów

 

515.0

 

17.0

 

14.5

 

10.0

Bilion jenów

 

540.2

 

32.4

 

37.9

 

33.1

 

 

Zysk netto przypadający na jedną akcję

 

Rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję

Jeny

 

1.03

 

-

Jeny

 

12.83

 

11.83

Jeny

 

(11.80)

 

-

%

 

(92.0)

 

-

Jeny

 

11.51

 

-

Jeny

 

40.03

 

38.13

 

 

Łączna wartość aktywów

 

Współczynnik pokrycia aktywów

Bilion jenów

 

412.5

 

113.6

Bilion jenów

 

411.9

 

94.0

Bilion jenów

 

0.6

 

19.6

%

 

0.1

 

20.9

Bilion jenów

 

-

 

-

Bilion jenów

 

439.4

 

121.4

 

 

Wskaźnik kapitału akcjonariuszy

%

 

27.3

%

 

22.2

%

 

5.1

 

%

 

-

%

 

27.2

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

 

Przepływy pieniężne z dzielności inwestycyjnej

Bilon jenów

 

(3.5)

 

(9.2)

Bilion jenów

 

23.0

 

(10.0)

Bilion jenów

 

(26.5)

 

0.8

%

 

-

 

-

Bilion jenów

 

25.0

 

(20.0)

Bilion jenów

 

41.0

 

(18.6)

 

Wolne przepływy pieniężne

 

(12.7)

 

13.0

 

(25.7)

 

-

 

5.0

 

22.4

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

 

3.7

 

(8.4)

 

12.1

 

-

 

-

 

(20.7)

2. Aktualizacja prognoz całorocznych skonsolidowanych zysków na rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 (od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016)

 

 

 

Sprzedaż netto

 

Dochód z działalności operacyjnej

 

Zwykły dochód

 

Zysk przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

 

Zysk netto przypadający na jedną akcję

 

 

Poprzednie prognozy (A)

Bilion jenów

 

545.0

Bilion jenów

 

30.0

Bilion jenów

 

28.0

Bilion jenów

 

22.0

Jeny

 

25.33

Zaktualizowane prognozy (B)

 

515.0

 

17.0

 

14.5

 

10.0

 

11.51

 

Zmiany (B-A)

 

(30.0)

 

(13.0)

 

(13.5)

 

(12.0)

 

-

 

Zmiana procentowa (%)

 

(5.5)

 

(43.3)

 

(48.2)

 

(54.5)

 

-

 

Odniesienie: Całoroczne wyniki dla roku obrotowego zakończone w marcu 2015

 

 

540.2

 

 

32.4

 

 

37.9

 

 

33.1

 

 

40.03

3. Powody aktualizacji

Firma Oki dokonała aktualizacji prognozy całorocznych skonsolidowanych zysków na rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 w stosunku do swoich poprzednich prognoz z 8 maja ze względu na kryzys w działalności firmy w pierwszej połowie roku obrotowego kończącego się 31 marca 2016. Firma Oki prognozuje, iż sprzedaż netto oraz dochód z działalności operacyjnej zmniejsza się w stosunku do prognozowanych wcześniej wartości. W dziedzinie systemów informacyjno- komunikacyjnych, sprzedaż na rynek japoński w dalszym ciągu wskazuje dobrą koniunkturę, chociaż na rynkach zagranicznych przewiduje się, iż sprzedaż bankomatów dla chińskiego dystrybutora oraz poziom sprzedaży filii firmy w Brazylii spadnie ze względu na osłabioną gospodarkę brazylijską. Dodatkowo, przewiduje się, iż poziom sprzedaży drukarek spadnie ze względu na rosnącą konkurencję cenową produktów istniejących na rynku oraz kurs wymiany walut. 
 
Na potrzebę całorocznych prognoz założono kurs walutowy dla drugiej połowy roku 125 JPY/USD oraz 135 JPY/euro.
-Notatki
-Kwoty zaokrąglone są do najbliższej setki milionów.
-Prognozy oraz plany przedstawione w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie w zależności od zmian w środowisku prowadzenia działalności oraz innych warunków.

Kontakt dla mediów:

Justyna Kamińska

j.kaminska@partnersi.com.pl

+48 22 858 74 58 (#39)

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram

©1995-2020 Oki Europe Ltd.