Vision 2020

WIZJA ŚRODOWISKOWA 2020


Program Ochrony środowiska firmy OKI – Vision 2020

Grupa OKI pomaga tworzyć lepsze środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Grupa będzie aktywnie promować ochronę środowiska i wdrażać proaktywne środki, by osiągnąć cele do roku 2020 w czterech głównych tematach: „realizacja niskowęglowych społeczności”, „zapobieganie zanieczyszczeniom”, „recyrkulacja zasobów”, „zachowanie różnorodności biologicznej”.

Realizacja niskowęglowych społeczności

Maksymalizacja wydajności energetycznej w operacjach biznesowych i jednoczesne obniżenie poboru prądu i osiągnięcie niskowęglowych społeczności poprzez ciągłe dostarczanie ekologicznych produktów i usług.

Zapobieganie zanieczyszczeniom

Zmniejszenie emisji substancji chemicznych, które negatywnie wpływają na zdrowie ludzi i mogą szkodzić środowisku.

Recyrkulacja zasobów

Od 2012 r. Grupa pracuje nad zwiększeniem o 25% oferty produktów, które można przetworzyć. Dodatkowo firma OKI szuka sposobów zwiększenia recyklingu odpadów, jednocześnie aktywnie promując ekologiczne projekty.

Zachowanie różnorodności biologicznej

Angażujemy się w konserwację, zrównoważone wykorzystanie różnorodności biologicznej, zapobieganie globalnemu ociepleniu oraz zanieczyszczeniu powietrza i wody przez substancje chemiczne i jednoczesne poszerzenie procesów recyklingowych.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube