Polityka środowiskowa


Polityka środowiskowa

Grupa OKI skupia się na polepszeniu globalnego środowiska naturalnego tworząc produkty i usługi, które pomagają tworzyć lepszy świat dla przyszłych pokoleń.  

Grupa uczyniła z globalnej ochrony środowiska jeden ze swoich kluczowych priorytetów i pracuje nad tym, by tworzyć ekologiczne produkty i usługi we wszystkich procesach biznesowych od planowania produktów, przez ich produkcję i konserwację. Dokłada też starań, by oszczędzić energię i zasoby oraz zwiększyć wskaźniki recyklingu. 


Wszystkie wysiłki firmy OKI w dziedzinie ochrony środowiska, zapewnienia różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju są zgodne z przepisami dotyczącymi ekologii i współdziałają z innymi inicjatywami ekologicznymi, w które zaangażowana jest Grupa OKI.


Grupa OKI docenia wartość angażowania się w sprawy społeczne poprzez wspieranie inicjatyw ekologicznych.  Rezultatem tego jest praca na rzecz oceny zaangażowania postępu działalności ekologicznej oraz obserwacja mająca na celu ulepszanie procesów firmowych.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube