Ekologiczna technologia

Środowisko

Technologia przyjazna środowisku – chronimy nasze środowisko naturalne


Ponowne wykorzystanie i recykling

Firma OKI promuje wysiłki, których celem jest wydłużenie żywotności elementów, zmniejszenie części, które trzeba wyrzucić i tworzenie produktów, które łatwo zdemontować i ponownie wykorzystać.


W 2006 roku udało nam się osiągnąć ogólny współczynnik recyklingu produktów na poziomie 74% oraz ograniczyć ilość użytych materiałów, by ułatwić ponowne wykorzystanie i recykling. 


Opracowaliśmy oznaczenia materiałów zgodne z ISO 11469, by lepiej promować recykling produktów.

Ochrona zasobów

Firma OKI pracuje nad tym, by chronić zasoby podczas tworzenia sprzętu i oprogramowania, produkując bardziej kompaktowe produkty, rozwijając technologie produkcji materiałów eksploatacyjnych i stale ulepszając sterowniki drukarek.


Opracowana przez OKI cyfrowa technologia LED pozwala zmniejszyć rozmiar drukarek i ilość plastiku wykorzystanego przy ich budowie.


Dodatkowo funkcja druku dwustronnego w naszych drukarkach oszczędza papier, a inne funkcje zmniejszają zużycie toneru, co pozytywnie wpływa na środowisko.


Co więcej, drukarki stronicowe firmy OKI są zaprojektowane tak, by oddzielić toner od bębnów, które mają inne harmonogramy wymiany. 


Zapewnia to całkowite wykorzystanie cyklu życia każdego bębna i zmniejsza ilość odpadów wywołanych pozbywaniem się bębnów, które można nadal wykorzystać.

Oszczędność energii

Firma OKI tworzy produkty zgodne z międzynarodowym programem ENERGY STAR, które pomagają chronić światowe zasoby i zapobiegać globalnemu ociepleniu.


Technologia LED firmy OKI generuje odpowiednie światło zużywając bardzo mało energii, co pozwala na oszczędności i wspomaga ochronę środowiska.


Szybkość druku także wpływa na zużycie energii, dlatego firma OKI opracowała toner z mikrokapsułkami, który w porównaniu z konwencjonalnymi tonerami pozwala znacznie obniżyć zużycie energii przy drukowaniu.


Drukarki OKI mają także tryb głębokiego uśpienia i tryb ekonomiczny redukujący zużycie energii, gdy drukarki nie są używane, co pozwala oszczędzić energię i jest zgodne z Międzynarodowym Programem ENERGY STAR.

Proste przetwarzanie odpadów

Upraszczanie recyklingu zawiera w sobie skrócenie czasu i zmniejszenie liczby kroków, które trzeba wykonać, by rozmontować produkty. Proste konstrukcje produktów firmy OKI przyspieszają ten proces.

Ochrona środowiska

Firma OKI ustanowiła wewnętrzne systemy i sposoby postępowania w celu osiągnięcia zgodności z dyrektywą o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) i dyrektywą o ograniczeniu użycia substancji niebezpiecznych (RoHS), które stanowią wytyczne UE w kwestii produktów. 


Zamierzamy także stale zmniejszać użycie PCV.

Wydłużone użytkowanie

Poprzez wydłużenie okresu użytkowania naszych produktów i materiałów eksploatacyjnych pomagamy chronić nasze własne i globalne zasoby.

Opakowanie

Firma OKI opracowała standardy dotyczące opakowania tak samo starannie, jak metody produkcji sprzętu i od 2000 r. używamy opakowań, które w 100% podlegają recyklingowi.

Ujawnianie informacji

Firma OKI upublicznia wiele informacji o inicjatywach i osiągnięciach podejmowanych w celu ochrony środowiska. 


Dzięki aktywnej wymianie informacji pracujemy, by rozwinąć jeszcze bardziej niezawodne technologie i produkty.

Środowisko biurowe

Drukarki firmy OKI odzwierciedlają wysoką wartość, którą widzimy w środowiskach biurowych używających naszych urządzeń. 


Urządzenia projektujemy tak, by spełniały rządowe standardy w dziedzinie zakłóceń elektromagnetycznych oraz bezpieczeństwa.  Ponadto ograniczamy ich hałas podczas pracy.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube