Produkcja świadoma środowiskowo

Środowisko

Produkcja świadoma środowiskowo


Inicjatywy ISO 14001

1998 – fabryka w Japonii

25 marca 1998 r. OKI DATA Fukushima, nasza fabryka w Japonii, uzyskała certyfikat jakości ISO 1400. W oparciu o program zarządzania środowiskowego promujemy aktywności, których celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska, oszczędność energii, zachowanie zasobów i redukcja odpadów przemysłowych.

1998 – fabryka w Tajlandii

OKI Data Manufacturing (Tajlandia) produkuje głowice drukujące LED do drukarek stronicowych OKI DATA. Prowadzi również zintegrowaną produkcję drukarek stronicowych, faksów i drukarek igłowych. 28 lipca 1998 r. fabryka certyfikat ISO 14001, a w grudniu 2006 roku obie fabryki zostały objęte całościowym certyfikatem ISO 14001 Grupy OKI.

2003 – fabryka w Chinach

Na rosnącym rynku chińskim w 2002 r. otworzyliśmy fabrykę w Shenzhen, która stała się obok fabryki w Tajlandii ważnym miejscem produkcji. Fabryka powoli uruchamia produkcję drukarek stronicowych, głównie igłowych.

Fabryka w Japonii

Zapobieganie zanieczyszczeniom i ochrona środowiska.

CFC PS-115 używany w klimatyzowanych pomieszczeniach w fabrykach został zamieniony na alternatywne chłodziwo we wrześniu 1998 r., a halon-1301 w gaśnicach wyeliminowano w 1999 r.


Stale pracujemy, by w produkcji nie wykorzystywać substancji szkodliwych, poczynając od tych, które wymienia dyrektywa RoHS.

Wyeliminowanie lutowia opartego na ołowiu

W procesie montażu elementów w fabryce Fukushima zaczęliśmy używać lutowia bez ołowiu w 2006 r., a ostatecznie wyeliminowaliśmy ołów z lutowania w 2015 r. Poza tym ograniczamy użycie bezołowiowego lutowia poprzez wykorzystanie materiałów zastępczych, ulepszanie sprzętu i innych środków.

Ekologiczne zakupy i ekologiczne zaopatrzenie

Aktywnie kupujemy artykuły biurowe ze znakiem Eco Mark, a w porozumieniu z dostawcami promujemy ekologiczne zaopatrzenie, które obejmuje zarządzanie substancjami chemicznymi.

Ograniczenie stosowania papieru i recyklingu

Dołożyliśmy starań, by ograniczyć ilość papieru używaną do testowania wydajności drukarek i w innych procesach poprzez usprawnienie metod potwierdzania testów. W działach administracyjnych promujemy działania, które ograniczają zużycie papieru, jak drukowanie dwustronne i korzystanie z używanego papieru. Dodatkowo sortujemy papier do recyklingu na papier wysokiej jakości, gazety, magazyny, dokumenty poufne, karton i inne.

Zarządzanie i analiza substancji chemicznych w systemie zarządzania informacjami o substancjach chemicznych w produktach

Dane RoHS i inne dotyczące substancji chemicznych uzyskujemy od dostawców i rejestrujemy do zarządzania w systemie informacji o substancjach chemicznych „COSMOS” zgodnie ze standardem ekologicznego zaopatrzenia OKI Data.
 
Opracowaliśmy także system Global RoHS Navi, który łączy wszystkie fabryki i firmy sprzedażowe. Informacje o substancjach chemicznych zawartych w poszczególnych produktach wysyłanych do fabryk we wszystkich regionach są rejestrowane, a system jest tak obsługiwany, że informacje o zarządzaniu mogą potwierdzić działy sprzedaży.

System analizy substancji chemicznych

W każdej fabryce zainstalowano sprzęt do analizy, aby przyspieszyć analizy składu komponentów pod kątem substancji chemicznych. Cały czas pracujemy nad poszerzeniem listy mierzonych substancji.

Środki umożliwiające eliminację odpadów i recykling

Począwszy od podjęcia działań zmierzających do ograniczenia odpadów przemysłowych w 1997 r., oddział w Fukushimie pracuje nad jak największym ograniczeniem, przetwarzaniem i ponownym wykorzystaniem odpadów. Dzięki podjętym w całej fabryce inicjatywom związanym z redukcją i przetwarzaniem oraz restrykcyjnej segregacji i odbiorom oddział osiągnął poziom recyklingu 99,94% (2,05 t). W grupie OKI od 2001 r. stale utrzymuje się również status zerowej emisji (recykling na poziomie 99% lub wyższym).

Środki ochrony zasobów

Promujemy regułę 3R dla konserwacji zasobów, skupiając się szczególnie na recyklingu materiałów, np.
  • karton używany jest ponownie do produkcji materiałów ochronnych;
  • tworzywa sztuczne są przetwarzane na materiały wtórne poprzez zmniejszenie objętości;
  • materiały ochronne są ponownie używane po rygorystycznej segregacji;
  • drewniane palety transportowe są ponownie wykorzystywane.

Fabryka w Tajlandii

Przekazywanie komputerów wykorzystujących zużyty papier

Notebooki wykorzystujące zużyty papier po wydrukach testowych są przekazywane do szkół i instytucji publicznych w Tajlandii. Otworzyliśmy też warsztat recyklingowy zajmujący się przetwarzaniem i ponownym wykorzystaniem palet drewnianych.

Konstrukcja oczyszczalni ścieków opartej na materiałach przetworzonych

W fabryce w Tajlandii powstała oparta na przetworzonych materiałach oczyszczalnia ścieków, która zajmuje się oczyszczaniem wody używanej w fabryce. Wcześniej 12 000 ton ścieków miesięcznie było oczyszczanych poprzez system membran na terenie fabryki do odpowiedniego poziomu, a następnie ta woda była przesyłana do uzdatniania do infrastruktury zbiorczej. Jakość wody wzrosła na tyle, że można jej ponownie użyć w fabryce. System przetwarza 12 000 ton ścieków miesięcznie, a 2000 ton uzdatnionej wody jest ponownie wykorzystywanych w fabryce, co pozwala przewidywać oszczędności rzędu 1,7 mln jenów rocznie.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube