Save the Children


Nasza działalność charytatywna

Dzieci

Firma OKI jest zaangażowana w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej, w tym w wspieranie społeczności rozwijających się. Staramy się pomagać organizacjom, instytucjom oświatowym i programom ochrony środowiska, aby mieć bardziej pozytywny wpływ, ulepszać zrównoważony rozwój i wzbogacać życie ludzi na całym świecie.

Działalność charytatywna OKI Europe — Save The Children

Obecnie OKI Europe z przyjemnością wspiera działalność edukacyjną organizacji Save the Children, która zajmuje się takimi problemami jak dostęp, dyskryminacja i wysoka jakość kształcenia w krajach na całym świecie o najniższym wskaźniku umiejętności pisania i czytania, takich jak Rwanda, w także w krajach takich jak Syria, gdzie na edukację ma wpływ wojna.  Szacuje się, że 250 milionów dzieci w szkołach nie uczy się podstawowych umiejętności*, takich jak czytanie, matematyka i krytyczne myślenie, co prowadzi do dużych odsetek osób przerywających edukację i mniejszego prawdopodobieństwa ukończenia kształcenia na poziomie liceum.

Moc edukacji

Dotychczas projekt edukacyjny organizacji Save the Children pomógł 5,9 mln dzieci na całym świecie.

Niektóre z tych programów obejmują:

  • Rwanda: Poprawa wskaźnika umiejętności czytania i pisania mieszkańców poprzez zwiększanie liczby wysokiej jakości książek dla dzieci, zakładanie klubów książki i wspieranie rodziców oraz nauczycieli.
  • Sytuacje awaryjne: Upewnianie się, że edukacja stanowi podstawową część naszych odpowiedzi na sytuacje awaryjne.
  • Inicjatywa EU Children of Peace: Pomaganie ponad 16 000 dzieci w krajach dotkniętych konfliktem pójść do szkoły, wielu z nich po raz pierwszy.
  • Syria: Ogarnięta wojną Syria:  Zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom, pomagając im wrócić na ścieżkę edukacji.
  • Edukacja dla dziewcząt: w Afganistanie, Etiopii, Mozambiku i Demokratycznej Republice Konga, zapewniając dziewczętom wsparcie, którego potrzebują, aby nie przerywać edukacji.
  • Filipiny: zapewnianie rodzicom wiedzy, umiejętności i zasobów, których potrzebują, aby mogli wesprzeć swoje dzieci we wczesnej nauce i rozwoju.

Recykling na rzecz ochrony naszej planety

Oprócz darowizn firma OKI Europe rozpoczęła takie inicjatywy jak program recyklingu materiałów eksploatacyjnych firmy, który jest szeroko wspierany przez jej klientów. Dzięki zwracaniu zużytych materiałów eksploatacyjnych do firmy OKI Europe, unika się marnowania odpadów, a przedmiot trafia do naszego programu recyklingu. Za każdą tonę zużytych materiałów eksploatacyjnych poddanych recyklingowi firma OKI Europe w formie podziękowania przekazuje kwotę pieniędzy na organizację Save the Children oraz nieustannie zachęca organizacje do recyklingu swoich tonerów i jednoczesnego wspierania dobrej sprawy. 

Wsparcie na rzecz jaśniejszej przyszłości dla naszych dzieci

save the children

Organizacja Save The Children jest zaangażowana w poprawianie warunków, w których uczą się dzieci. Jej wizją jest to, aby każde dziecko otrzymało wysokiej jakości wykształcenie i zdobywało umiejętności i wiedzę potrzebne do rozwoju w XXI wieku. Szacuje się, że szokująca liczba 61 milionów dzieci w wieku szkolnym nie otrzymuje podstawowego kształcenia. Organizacja Save The Children działa w ponad 120 krajach. Skupiaja się na ich priorytetach tematycznych — ochrona dzieci, edukacja, zdrowie i HIV/AIDS, żywienie oraz sytuacje awaryjne.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram