O nas

Korporacyjny kodeks postępowania

Kodeks postępowania Grupy OKI


Grupa OKI (Oki Electric Industry Co., Ltd. oraz członkowie jej spółek stowarzyszonych zobowiązują się do ciągłego zapewniania najwyższego zadowolenia klienta oraz bycia zaufanym partnerem wszystkich interesariuszy.  Obejmuje to wspólników i inwestorów, pracowników, klientów, dostawców oraz lokalne społeczności w zakresie dziedzin, w których prowadzi działalność. Oprócz przestrzegania wszystkich stosownych praw i przepisów grupa OKI będzie wciąż angażować się w pozytywne działania korporacyjne zgodne z normami społecznymi, a także przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi na całym świecie.

Zadowolenie klienta

Grupa OKI jest głęboko zaangażowana w opracowywanie oraz dostarczanie produktów i usług, które zapewniają ciągłe zadowolenie klienta z pełnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i prostoty użytkowania.

Uczciwe działania korporacji

Grupa OKI prowadzi działania z partnerami w sprawiedliwy i niedyskryminujący sposób oraz pracuje tak, aby zapewnić przejrzystą i wolną konkurencję.

Dobra komunikacja

Grupa OKI wchodzi w różnorodne interakcje ze społeczeństwem i ujawnia informacje dotyczące firmy z właściwym wyczuciem czasu oraz w odpowiedni i sprawiedliwy sposób

Własność intelektualna i zarządzanie informacją

Grupa OKI uznaje znaczenie własności intelektualnej oraz prawidłowo zarządza i chroni informacje o firmie i klientach, w tym informacje osobiste.

Poszanowanie praw człowieka

Grupa OKI szanuje prawa człowieka wszystkich osób zaangażowanych w jej działalność i zwalcza niedozwoloną dyskryminację każdego rodzaju. Nie udziela pozwolenia na pracę dzieci ani pracę przymusową.

Lepsze środowisko pracy

Grupa OKI zapewnia oraz utrzymuje bezpieczne i wygodne środowisko pracy dla wszystkich pracowników.

Szacunek dla pracowników

Szanując odmienność każdego pracownika, grupa OKI tworzy kulturę korporacyjną, w której pracownicy są zachęcani do stawiania czoła wyzwaniom stojącym przed grupą z odwagą i determinacją.

Ochrona środowiska

Na potrzeby osiągania i utrzymywania lepszego środowiska globalnego grupa OKI promuje zarządzanie środowiskowe i przyczynia się do ochrony środowiska poprzez swoje produkty oraz działania biznesowe.

Wsparcie społeczne

Jako dobra firma globalna grupa OKI wdraża działania społeczne mające na celu ogólną poprawę społeczeństwa.

Świadomość regionalna

Grupa OKI dokłada starań na rzecz budowania pozytywnych relacji i wspólnego rozwoju wraz z lokalnymi społecznościami, szanując kulturę i zwyczaje krajów i regionów, w których prowadzi działalność.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube