SUPPORT

Slik identifiserer du problemer med utskriftskvaliteten for fargeskriver/MFP

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker verktøyet OKI CMYK Downloader, som skriver ut cyan, magenta, gule og sorte testsider på skriveren/MFP-en for å hjelpe til under diagnostisering av problemer med utskriftskvalitet.


Krav:

  • Programmet OKICMYKDownloader
  • PC som kjører Windows XP eller nyere
  • Fargeskriver eller MFP fra OKI
Følgende vindu vises. Klikk på Pakk ut, og filene pakkes ut til en mappe med navn C:\Oki CMYK test page downloader utility.

2) Kjøre programmet

Gå til C:\Oki CMYK test page downloader utility på datamaskinen, og dobbeltklikk på OkiCMYKDownloader (vises med en rød sirkel i skjermbildet nedenfor)
Når følgende vises, klikker du på Koble til hvis skriveren er koblet til med en USB-kabel. Hvis den er tilkoblet nettverket, velger du TCP/IP (søk), og klikk på Koble til:
Klikk på OK når følgende vises.
Når følgende vises, bruker du valgknappene under Testfil for å velge hvor mange sider du vil skrive ut. Valget Alle skriver ut cyan, magenta, gul og sorte sider, hvis du spesifiserer C, skriver du kun ut én enkelt side cyan, M skriver kun ut én enkelt side magenta osv. for de gjenværende alternativene.
 
Klikk én gang for å velge skriveren fra listen, og klikk på Last ned.
Verktøyet sender forespurt testfil til utskrift på maskinen din.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.