TEKNISK SUPPORT  – KONTAKTSKJEMA


Du må ha følgende informasjon før du tar kontakt med OKI:
 
1) OKI-skrivermodellen (f.eks. C511) 
2) serienummeret til skriveren
 

Hvis problemet er knyttet til utskriftskvalitet, må du sørge for at du har følgende: 


a) et eksempel på problemet 

b) skrevet ut en menyoversikt 

c) skrevet ut en CMYK-sidetest 

*angir et obligatorisk felt

ANGI ADRESSEN DER SKRIVEREN ER PLASSERT

DETALJER VEDRØRENDE FORESPØRSEL OM TEKNISK SUPPORT

ANGI EN KOMPLETT BESKRIVELSE AV SUPPORTFORESPØRSELEN, INKLUDERT EVENTUELLE FEILMELDINGER SOM VISES PÅ SKRIVEREN

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2017 Oki Europe Ltd.