Nytt om rekvisita

ICCE: Fremme bevissthet om falsk rekvisita

Råd om hvordan du kan identifisere originale og falske produkter


Produsenter av rekvisita til bildebehandlingsenheter er en betydelig bidragsyter til den europeiske økonomien. Bransjen genererer ca. 41 milliarder euro og har omtrent 100 000 ansatte. 


Det er imidlertid bekymringsverdig at falske produkter står for rundt 8 % av inntekten som genereres av rekvisitasalg i Europa, Midtøsten og Afrika, og at andelen øker til hele 50 % i enkelte land i Midtøsten.


Dette utgjør en reell trussel mot lønnsomheten til produsenter av originalt utstyr og levebrødet til de som er ansatt hos dem.


ICCE (The Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa) ble etablert som et tiltak mot forfalskede rekvisita innenfor den europeiske bildebehandlingsbransjen. Forbundet har produsert en infobrosjyre med råd om hvordan du kan se forskjellen på original og falsk rekvisita: 

Kort veiledning til hvordan du kan identifisere falsk rekvisita

Man antar at så mye som 5 % av varer som importeres til EU, er falske varer. Verdien av importerte falske varer er anslått til 461 milliarder amerikanske dollar* verden over. Det er derfor viktig at forbrukerne kan føle seg trygge på at de kjøper ekte varer, og at de forstår risikoene forbundet med kjøp av falske produkter.


Dette videoklippet fra ICCE gir forbrukere enkle, men effektive råd for hvordan de kan unngå å kjøpe falske bildebehandlingsprodukter som toner, blekkpatroner og fargebånd.

ICCE-forbrukervideo >

* Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD) og EU Intellectual Property Office (EUIPO), april 2016.

Ta kontakt med OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2019 Oki Europe Ltd.